Als het getij verloopt, verzet men de bakens Het ondernemerspaar Dirk en Elisabeth Doves Hippolytushoef, begin jaren'20 van de vorige eeuw. Dagelijks rijdt Dirk Doves met zijn paard en wagen door de Hoofdstraat. Voor nummer 16, schuin tegenover hotel De Haan, houdt hij halt. Daar bevindt zich de kruidenierswinkel die hij samen met zijn vrouw Elisabeth leidt. Elisabeth komt naar buiten en geeft Bles een snoepje; zonder deze lekkernij weigert het paard nog een stap te doen. Een dagelijks ritueel. Dirk laadt de bestellingen op zijn wagen, wanneer hij klaar is, pakt hij de leidsels op en vertrekt naar zijn klanten om de gevraagde boodschappen bij hen te bezorgen. Eerste Wieringer vrachtdienst DOOR IIM A SCHOENMAKER-WIEGMAN geboren, 12 april 1926 aanschouwt Wijnanda het levenslicht en ruim anderhalfjaar later op vier decem ber 1927 wordt hun derde dochter Elisabeth geboren. Op 25 juli 1917 trouwt Dirk Doves (1895-1966) uit Westerklief met Elisabeth Wagemaker (1895 1978) uit Hippolytushoef. Driejaar na hun huwelijk, in november 1921, nemen zij de kruidenierswinkel over van mejuffrouw Trijntje Hen- nik in de Hoofdstraat. De nieuwe eigenaren voeren een breed assor timent in hun winkel. Naast levens middelen verkopen zij petroleum, klompen, borstels en groenten, leder heeft zijn eigen taak in het bedrijf. Elisabeth bestiert de win kel en Dirk neemt de bezorging van de bestelde boodschappen voor zijn rekening. Daarnaast handelt hij samen met zijn vriend Jan Ver meulen in groenten en fruit. Dirk en Elisabeth krijgen drie dochters. Op 13 januari 1918 wordt Guurtje Pand met trapgevel: De winkel van Dirk en Elisabeth aan de Hoofdstraat. (1921) Dirk Doves is een ambitieuze en vooruitstrevende man. Als in 1925 de dijk door het Amsteldiep gereed is, koopt Dirk een T-Ford en begint de Eerste Wieringer Vrachtdienst. Dagelijks rijdt hij met zijn T-Ford over de korte Afsluitdijk om be stellingen af te leveren bij diverse bedrijven in de Noordkop. Behalve op dinsdag, dan maken de goede ren plaats voor pluimvee, 's Mor gens voor dag en dauw worden er korven met kippen en ganzen ge laden. Vervolgens wordt er koers gezet richting Purmerend waar de dieren worden verhandeld op de plaatselijke veemarkt. Naast deze vaste activiteiten krijgt Doves ook Vader Dirk, Wijnanda, Lies, Guus en moeder Elisabeth. (1930) Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 30