Visserijonderzoekschip Warreen Uitbaggeren van de haven van Fremantle De Narrows Brug en de Wyndham Haven Diep- waterpier Kestrel Mannina, officieel Erkend Vissersboot, Fremantle, Reg. Nr. 327 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013 Het schip de Warreen, waar van de naam -de zee- betekent, werd op de Williamstownwerf in Melbourne gebouwd. De Warreen werd in mei 1938 in dienst gesteld als een 28 voet motorschip met een 215 pk dieselmotor en een 28 pk hulpmotor. De Warreen werd in de perioden 1938-1942 en 1947-1951 voor onderzoek ingezet op tonijn, pelser, horsmakreel, barracuda, Australische zalm, de chemische en fysische oceanografie, hydrografie en plankton. En was uitgerust met een automatische dieptemeter, ap paratuur voor hydrografisch- en plankton onderzoek. De Warreen was ook een veteraan uit WO II, ze was gedetacheerd bij de Ko ninklijke Australische Marine voor diensten in Nieuwe Guinea. De Warreen deed voorts mee met de Monte Bello atoombomproef en werd buiten dienst gesteld in 1951. In die tijd werkte Simon samen met Kapitein C.E. Pedersen, die op de een of andere manier zo'n beetje zijn mentor werd voor wat betreft zijn leven op zee. Simon werkte vervolgens van 23 februari 1953 tot 20 juni 1956 als kapitein op de HAM 745 (mo tor tankschip) en de HAM 418 (lo dingsvaartuig) van de in Zuid-Afrika gevestigde Hollandse Aanneming Maatskappij. De HAM had een contract voor het uitdiepen van de buitenhaven van Fremantle door de belemmering van de Parmelia Bank bij Fremantle en Kwinana te verwijderen, waardoor diepsteken de schepen de faciliteiten van de in ontwikkeling zijnde industriële haven van Kwinana zouden kunnen bereiken. De volgende baan van Simon was schipper op een tender (Wiki- pedia: Onder een tender verstaan we een schip dat van oudsher dien de om post en passagiers met hun handbagage naar een op stroom of op de rede liggend zeeschip te vervoeren, red.), de Myrtle, dat on derdeel was van de afdeling havens en rivieren van het Departement van Openbare Werken van de re gering van de staat West Australië en bezig was met de bouw van de Narrows Bridge, de brug over de rivier Swan tussen Perth en South Perth. De brug werd afgebouwd en in gebruik genomen in 1959. De diepwaterpier in Wyndham, West Australië, voor de verscheping van rundvee was een ander project waar hij mee te maken had voor dezelfde instantie als boven. Dit project liep van 20 mei 1959 tot 13 december 1961. Zoals gezegd was Simon de schipper van de Myrtle, een tender voor het positioneren van bakken en drijvende construc ties voor dit bouwwerk. Om de fi nanciën van de familie op peil te houden werkte Simon aan verschil lende andere projecten, zoals die voor visserijonderzoek en het con structiewerk. Zijn echte passie was het werken met kleine schepen, daarin was hij een expert. Wat hierna volgde was het hoogtepunt van Simons' werkzame leven. Hij werd de eigenaar en kapi tein van zijn schip de Kestrel Man nina LFBF-327 en hij begon in 1962 met de verbouw van deze voor de parelvisserij gebruikte logger, tot een boot voor de vangst van "cray Kreeft fish" (kreeften) voor eigen reke ning. In het vooronder bouwde hij bedden met daaronder bergruimte voor droge goederen. Er was onge veer twee ton vers water aan boord evenals een kookgelegenheid op gas. In het midden stonden de die selmotor en de brandstoftanks. Si mon was een behoudend man die zich voorbereidde op de officiële start van het vangstseizoen 1962 1963, vanaf begin november (dan is het zomer in Australië) met maar een klein kapitaaltje. Simon maakte zelf zowat alles wat voor de vangst nodig was. Hij maakte zijn eigen kreeftenfuiken. De tenen hiervoor Simon Halfweeg -20-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 22