Operatie Pamphlet- Australische Infanteriedivisie keert terug naar Australië De familie Halfweeg in Australië genomen en gedurende de week werd steeds geprobeerd de druk te verlagen. Vrijdag 8 januari 1943 namen deze pogingen een drama tische wending. Terwijl men bezig was met de torpedo's begaf het reservoir van één van de torpedo's het en explodeerde. De kop werd naar voren geblazen waarbij twee Nederlandse matrozen geraakt werden. Het achterste gedeelte vloog naar achteren en overboord. De scherven lagen overal en in het dek was een gat geblazen. Onder de operationele naam "Pamphlet" werd half februari 1943 een belangrijk konvooi in de Indische Oceaan opgevangen. Het konvooi bestond uit de grote passagiersschepen Queen Mary, Aquitania, lie de France, Nieuw Amsterdam en de bewapende koopvaardijkruiser Queen of Ber muda, die allen delen van de Aus tralische infanteriedivisie vervoer den. Het escorte werd gevormd door twee Britse kruisers met Jacob van Heemskerk en Tromp, de torpedobootjager Van Galen waarbij Tjerk Hiddes zich aansloot voor het laatste gedeelte van de tocht. Het gehele konvooi stoomde naar Sydney (behalve Nieuw Am sterdam die door moest naar Mel bourne). Aankomst op 27 februari. De Tjerk Hiddes werd voornamelijk ingezet voor escortediensten voor konvooien en maakte verscheidene retourvaarten naar Colombo. Simon begint een nieuw hoofd stuk van de familie Halfweeg in Australië. Hij is de eerste Halfweeg die een gezin sticht op het zuidelijk halfrond. Simon en Pauline trou wen op 21 augustus 1943 in West Perth. Dochter Marion (Marion Eli zabeth) wordt op 11 juli 1944 ge boren en zoon Terry (Terrance Jan) wordt op 17 januari 1946 geboren. Zij wonen dan nog in bij de ouders van Pauline, John William Quinian en Brigit Teresa Quinian- Brown in Subiaco. Hun volgende woning is een tijdelijk verblijf in een naoor logse accommodatie op Flat 4 van de vlootbasis. De voormalige Navy kazerne bij Woodmans Point tien kilometer ten zuiden van Fremant- le, West Australië. In 1950 krijgen ze hun vaste woning in Mosman Park. Dit blijkt een paradijs te zijn voor een jong opgroeiend gezin in de jaren 50. Daar wordt hun derde kind, Neil (Cornelis Ronald) gebo ren. Het huwelijksleven van Simon en Pauline was nogal eenzaam, zowel voor Simon als voor Pauline doordat Simon in verband met zijn werk lang van huis was. Pauline zei vaak: "Een groot gedeelte van ons huwelijksleven werd besteed aan het schrijven van brieven". Pauline Halfweeg- Quinian en Simon Halfweeg met hun dochter Marion Historische Vereniging Wlerlngen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2U1J

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 20