Simon Halfweeg van Noord-Stroe De ouders van Simon Halfweeg, Cornelis Jan Halfweeg en Geertje Kooij krijgen twee kinderen. Elisabeth is geboren op 1 oktober 1897 en Simon op 3 november 1915. DOOR DINEKE HALFWEEG Simon groeit op aan de Noord- stroeërweg nummer 3 te Noord Stroe, samen met zijn neef Jan Kooij, die vier jaar jonger is. Zij zijn altijd bij elkaar. Zo lopen ze sa men op klompen over het Stroeër paadje naar de school op 't Hoekje in Hippolytushoef, zes jaar lang met een rugzakje met brood voor het overblijven tussen de middag. Altijd zomers en 's winters. Als er sneeuw ligt heb je van die klossen onder je klompen, dus dat loopt niet gemakkelijk. Op school wor den de hulleste (klompen) in het daarvoor bestemde hullestebankie (klompenbankje) gezet, daarboven wordt de jas opgehangen en daar weer boven kun je je petje ophan gen. In de winter ligt er dan altijd sneeuw genoeg in de jaren twintig van de vorige eeuw. Dus veldwach ter Post, die hier dan in dienst is, wordt het mikpunt van Simon en Jan, die de pet van de veldwachter met sneeuwballen proberen af te gooien. Trouwens alle leerlingen hebben het op die man gemunt. Hij is geen echte politieman, maar hij heeft in Indië gediend en toen hij weer in Nederland terug kwam werd hij zoals zoveel collega's op het platteland gestationeerd. La ter kwamen er Rijksveldwachters die wel een echte politieopleiding hadden gevolgd. Toen was het over met het sneeuwballen gooien. In deze school staan manshoge ka chels, die met kolen gestookt wor den. Als kattenkwaad gooiden de jongens als ze erlangs liepen gauw een gummetje op de hete kachel, dat stonk lekker. De leerlingen van Noord Stroe en Stroe aan de west kant van de kaasfabriek op Stroe, het huidige huisnummer van de voormalige kaasfabriek is Stroeër- weg 25, gaan naar de lagere school op 't Hoekje. De leerlingen aan de oostkant van de kaasfabriek gaan naar de school op Oosterland. Door de Zuiderzeewerken wordt de bevolking van Den Oever gro ter en wordt daar ook een school gebouwd. Voordien liepen de kin deren van Den Oever ook naar de school in Oosterland. Wanneer de nieuwe school in de Elft wordt ge opend lopen de leerlingen vanaf de school van 't Hoekje met een tas met boeken naar de nieuwe school in de Elft. De grotere stukken wor den met paard en wagen verhuisd. Schoolfoto uit 1927, Simon Halfweeg staat helemaal links op de foto Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 17