hardrijderij Propaganda-avond in Cinema de Haan De Zaagschaats, schaats van de toekomst? EendïacPvt" Provinciaal Kampioen schap korte baan 1954 kregen, daar er verscheidene foute uitslagen van de wedstrijd werden gegeven. Het ging niet om verschil len van vijf tot vijftien centimeter. Het was tijdrijden en in deze ritten behaalde Nan de snelste tijd. rand Ói. £ouit 4rt rut tri H V STOOHSCHAATSZNfABISeK v.h. FIRMA G. S RUITER AKKRUM Ti sts, 't. dew Oever '.riariKfes ..til Cr**t ï»ij i. dt "eer :ipV'.-lytua/i»i?f eet U k«5t êTi-ïpiev.cc 1*s.r> vtr. ''cctrl'Tc oy o:\ze sc'a -5.ó.t bbTt i: efc t j. mïor. r.cb _*at Uit succes feliriterei» ïtij U fca.rteli.jk e* Tij snr-fVe^ «J» fce*r» uit J -1. ,T - -rel c CcJsef cult Ktcfdt p'ttls'* ..ij y vttrcas-r »S4d5 b>t *ij it 4-:- VS.» de TOljTéJuÉ V f.315 p IIt C V". f; JC 'j. B U Zullur» zer.cte» eils V3 l.jt?m t*»-traer L».^ ost d-: liv.ttpiuOastiX'?l ö'fi o.iz:- .i i j H«> ft Wit ïi e. g vel c'.-r. verzeeï: a f e V tn r»At is dtt vij zeer seirns ec-r. actiefste cf eer foto vat: U cp scV. tc«-r z»u»ti* ïfawices t< nst- r—Q-- dtz vi.'.tit a-.r. tr.r ti£. usc^r*.. »»k een pl-..at a op 0*9 kaetaor I11 aiv'Acetia Tcr>lijv*«a '*ij» vr. ^rert-i'r U-., 7/ir. "~.V. .Tociiic'-: t --R7Ti*s..arir v.i .;V,. T. S.kuiter, ArT-niEi Felicitatie Stoomschaatsfabriek S.G. Ruiter Deze avond stond in het teken van de ijssport. Burgemeester L.C. Kolff overhandigde namens het gemeentebestuur een zilveren bonbonschaaltje aan Rina Kooij en aan Nan een zilveren asbak. Van voetbalvereniging Succes kreeg Nan een speciaal vervaardigd her inneringsbordje. Tonnie de Vries verblijdde de kampioenen namens IJsclub Westerland met een brief opener en een zilveren krans. De heer Jansen van de Nederlandse Schaatsenrijders Bond reikte ten slotte aan Rina een zilveren me daille uit en Nan ontving een zil veren beker. Die avond werd er veel nagepraat in Cinema de Haan, er werd een lezing over schaats sport gegeven en een aantal films over grote schaatswedstrijden ver toond. Een uitvinding van de Alme lose textielexpert B.J. Netelenbos. Het ijzer van de zaagschaats was van onderen niet vlak of licht ge bogen, maar vertoonde twee in kepingen. Volgens Netelenbos zou deze schaats minder wrijving on dervinden van het ijs. Zonder het te weten bleek later dat de schaats nog een voordeel bood. Met de in kepingen stond men ook steviger op het ijs, zodat het starten snel ler werd. Er werden een jaar proe ven mee genomen, maar de eerste proeven op de ijsbaan Groenendal werden een mislukking. Rond 1951 vroeg de uitvinder de kortebaanrij- ders, de heren Trompetter en Nan Rotgans naar hun mening over de nieuwe schaats. Die mening van de schaatsers was niet al te positief. "Bestaat niet", was het antwoord van Nan Rotgans. "Kan nooit", zo luidde het antwoord van Trompet- IJiclob j f VRIEZENVEEN organiseert tja en weder dienende op ZATERDAG 34 JANUARI een voor mannen op de korte baam om bet Kunploanachap ran Ovarijiel Aan*. 1.45 il Prijzen: f 100. f 60, t 25 en f 10 Entree f 100. Kinderen 40 cent Builen mededinging rijden mede Rotgan*. kampioen van Nederland en Trompetier, kampioen v Nrd. Holland Deze rijders demonstreren de zg. Zaagschaats Aankondiging kortebaanwedstrijd Overijssel, waar Rotgans, Nederlands kampioen en Trompetter, Noord-Hol lands kampioen op de 'zaagschaats' reden ter. Nadat beiden een paar keer op de zaagschaats hadden gereden, veranderde hun mening in het te genovergestelde. En daarna kwam het moment waarop Rotgans en Trompetter op de nieuwe schaats de strijd zouden aanbinden tegen de Friese kampioen Van der Ploeg op gewone schaatsen. Dit grote treffen vond plaats op de Haagse hockeybaan (kunstijs). De rijders verschenen zes keer aan de start, over honderd zestig meter. De zege werd behaald door Rotgans en Trompetter. Op 29 januari 1954 was IJsclub Westerland de organisator van de Noord Hollands Kampioenschap pen korte baan. Er waren ruim vijf honderd toeschouwers naar Wes terland gekomen. Zij lieten zich niet trotseren door de koude noordoos ten wind. Het werd een bijzonder finale, de afloop, maar vooral om dat Nan na een felle strijd tegen Theo Janmaat zegevierde en zich Noord-Hollands Kampioen mocht noemen. Na de eerste wedstrijden werd al duidelijk dat Nan zich bij de eerste vier zou plaatsen. In de finale mocht de rijder die alle ritten won zich Noord Hollands Kampioen noemen. Met zijn korte en driftige slag ging Nan er van door, met Jongert aan zijn zijde, zij vormden het eerste paar voor de beslissende halve finale. Nan legde de rit van honderdzestig meter, in zeventien seconde af. Toen Nan in de laatste ronde de overwinning behaalde op Janmaat, met de tij den zeventien en zeventien drie tiende seconde, stond vast dat de laatste en beslissende rit tussen Nan en Theo Janmaat zou worden verreden. Histuiiiüie Veieniging Wielingen "Op de Hoogte" 2SP jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 15