Huldiging Nan Rotgans en Rina Kooij als kampioen. De Friezen moes ten in de Hollanders hun meerde ren erkennen. Er werd niet alleen gereden om prijzen, maar ook om geld. Behalve uit bekers bestonden de prijzen uit kunstvoorwerpen ter waarde van, honderd, zestig, veer tig en twintig gulden. Voetbalvereniging Succes orga niseerde een avond om de schaats kampioenen Nan Rotgans en Rina Kooij te huldigen. Nan en Rina werden bedolven onder de bloe men die door verschillende vereni gingen werden aangeboden. Na mens Succes feliciteerde voorzitter Noorden de kampioenen en hun familie die allen aanwezig waren. Rina als Noord-Hollands- en Nan als Nederlands kampioen. Noorden memoreerde dat de jeugd destijds ontmoedigd werd, wat hij altijd te gensprak en hier stond het bewijs UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN KOltTKflAAN OM HET KAMPIOENSCHAP v. NEDERL. OP 38-U56 TE WESTZAAN Georganiseerd door de IJsclub Lambert Hellsz" Kampioen: N, Rotgans le Wieringen. Ie Omloop: Ic ril 2e ril Totaal 1 N Bremer 17-00 <gev 2 R A v. d Eyck 17 01 1660 33 61 3 Gerritsern 17 00 16 20 3320 4 P Boekesleyn 18 00 18.70 3670 5 D, Hielkema 1660 16 15 3275 6. N. Hartman 1650 15.60 32.10 7. X Rolgans 16 20 15-50 31.70 e J Charisius 1660 1620 3280 9 C. v Ey keren 15 90 15.75 31 65 10. G. Hofma 1625 1560 31,85 IJ J. Pompei' 15 95 1560 31.55 12 Th. Janmaat 15 80 15 40 31 20 13 H. v d Nagel 16 10 1560 31.70 Hr Sj- Zcldenthuis 16 55 1567 5 32.223 15 P Gans 17.15 16 17,5 33 42 5 16 J Portengen 1700 16 10 33-10 17 J Jongert 1630 15.50 3180 16 H de Vries 16 90 15 75 32.65 19. J Manneveldt 1690 1650 33 40 20. Snijder 1755 16.00 34 45 21 W, Hartman 17.32 5 16925 34 25 22, J, Kelderman 17.20 1670 3330 23, R Overackcr 17.10 17.00 34.10 24 J Thaarns 17 »0 17.75 35 65 Demi-Finale: No I. (12) Th Janmaat 15,7<l 1520 30 90 1 2. i 11J_ Pomper 15 SJ S 1535 3127 5 8 3. 0) C v, Eykeren tija_a 15.40 3132 5 e 4. 7) N. Rolgans 15, M 1541 3J 21 4 5 il3) H v, d Nagel 13.74 15 20 30 90 6, (17) J Jongert 15,(0 1521 31,11 3 7 (10) G. Hofma 1623 15.35 31 60 0 8. i 61 N. Hartman IA» 15.30 31.50 1 9 '14) Sj. Zeldenthuis 1620 15,60 3130 (I 10 il0) H de Vries 16.35 16 60 32.95 13 11. 5) D Hielkema 16575 16 60 3227 5 Tl 12 (6-) J Charisius 16 50 15.72 5 32225 KI Finale: 1, Th Janmaat 15.10 15.30 1420 45.30 2 2 H v. d. Nagel 15-225 15 20 15.20 45625 3 3 J Jongert 14.97 5 15 35 1532 5 45 65 4 4 N KM0IU 14 90 15.21 14.91 5 45,02-5 I 1 Uitslagen van de wedstrijden korte baan Nederlands Kampioenschap 30 januari 1950 te Westzaan dat hij dit goed had gezien. Hij be dankte beiden voor de goede naam die zij met hun kampioenschappen aan Wieringen hadden gegeven. De heer J. Takes voorzitter van Blauw Zwart feliciteerde hen bei den en zei het jammer te vinden voor Rina dat de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap voor dames niet doorging. Hier had zij waarschijnlijk een goede slag geslagen. Hij sprak een speciaal woord namens hun club tot Nan en overhandigde hem een elektri sche klok. Wethouder Lont felici teerde de kampioenen namens de gemeente Wieringen. We hebben jullie op de voet gevolgd en bij on gewone wedstrijden zeiden we op het gemeentehuis tegen elkaar, "O, die redden het wel", maar toen Nan naar De Zwaan ging, is er wei eens gevreesd, toch haalde Nan de overwinning binnen. Er zijn hier al meerdere gehuldigd, maar geen van alle bracht het tot een Neder lands Kampioen. Tonnie de Vries feliciteerde hen namens IJsclub Westerland, die beiden al zo vaak op de ijsbaan in Westerland had gezien. Vroeger re den hier hardrijders als: Wigbout, Duijnker (hij was jarenlang niet te verslaan op Wieringen), Kreijger enz. In 1950 waren het Rina en Nan waarover op de ijsbaan van Westerland werd gesproken. De heer J.C. Bosker feliciteerde hen namens Muziekvereniging Har monie. En zei: "Een geleerde zei eens, er zijn twee dingen in het le ven die de moeite waard zijn. Ten eerste, proberen te bereiken wat men graag wil en ten tweede, als je het hebt plezier eraan beleven! Het eerste is moeilijk te bereiken, niet alleen lichaamskracht, maar ook de intelligentie en de wil om het vol te houden, komen eraan te pas. Daarin zijn Nan en Rina beiden Herinneringsbordje aangeboden door voetbalvereniging Succes geslaagd en we zijn er trots op dat jullie de naam Wieringen ver over onze grenzen brachten. Als erelid van OKK feliciteerde de heer Noor den hen. De heer Bos, namens de Nederlandse Vereniging tot het hardrijden op de schaats, deelde mee dat er in Cinema De Haan een propaganda-avond gehouden zou worden, in samenwerking met IJs club Westerland. Hij hoopte dit ook te bereiken met de ijsclub uit Den Oever. Namens de Gymvereniging Wieringen feliciteerde de heer De Jong en sprak de woorden: "Tegen een Nederlands Kampioen moetje kampen, het ging dit keer niet om dikke prijzen maar om de titel". Als laatste sprak de heer H. Lont, die als aanvoerder van Nans elftal tijdens de trainingsavonden bij voetbalvereniging Succes ook steeds het woord voerde. Hoe spontaan allen meeleefden blijkt wel uit de vele felicitaties die zij kregen en hij hoopte dat Rina en Nan nog vele lauweren mochten oogsten. Hierna kwam de Ne derlandse Kampioen zelf aan het woord en dankte allen voor de blijken van medeleven, in het bij zonder zijn club Succes voor de or ganisatie van deze avond. Wat de wedstrijden betrof, wilde hij kort blijven. Sommige gaven te kennen dat hij de kampioenstitel had ge- Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 14