Herinneringen uit het verleden teruggebracht naar het heden Januari De barre winter van 1963-sneeuw bezorgt veel overlast De Afsluitdijk DOOR MAARTJE MULDER-BAIS Een greep uit de Wieringer Courant van 50 jaar terug1963 te bereiken opgeven. Vele auto's en autobussen zaten urenlang vast op de volgestoven wegen. De N.A.C.O. nam het verstandige besluit de diensten te beperken tot de route langs de Rijksweg. Oudejaar 1962 en nieuwjaars dag 1963 kenmerkten zich door lage temperaturen en verkeers moeilijkheden door sneeuwval, die nog verergerd werden door de felle wind. De dienst gemeentewerken van Wieringen had handen vol werk om de wegen open te maken en te houden. Al het personeel, tot de ge meenteschilder en timmerman toe, en vier chauffeurs van loonbedrijf Heijblok werkten dag en nacht. Toen de sneeuwploeg aan het werk ging om Oosterland weervoor de buiten wereld bereikbaar te maken, kwam die ook in de hoge sneeuwbergen vast te zitten. Pas de volgende mid dag kwam de ploeg vlot. Dankzij de sneeuwploeg van Heijblok kwamen de toegangswegen naar Vatrop en Smerp open. Oosterklief en Wes- terklief waren nog niet bereikbaar. Wijkzuster De Jong moest dan ook haar pogingen om daar patiënten Dit Makkummer bord is geschonken aan de gemeentewerkers die de wegen sneeuwvrij maakten. Het initiatief werd mede door Dr. Kok genomenals dank voor het vele werk. De lange dijk tussen Noord Hol land en Friesland lag er deze da gen stil en verlaten bij. De bruggen gingen open, ten teken dat de dijk onbereikbaar was geworden. Aan weerzijden van de dijk wachtte een lange file van auto's en vrachtwa gens. Terwijl de chauffeurs de nacht doorbrachten in cafés was men bezig de weg vrij te maken. Twee bulldozers van de firma Van Zeelen uit Harlingen en twee sneeuwploe gen bonden de strijd aan. Pas de volgende middag was de weg vrij. Achter de sneeuwploeg trok de co lonne van 91 vrachtwagens de dijk over. De chauffeurs hadden 15 uur staan wachten. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 9