Janet and Jerry Blom celebrate anniversary Scottsdale 2o4oSUBURBAN NEWS zij naar ons toe ...hun eerste reis naar Amerika. Toen ik zestien werd vonden mijn ouders het goed dat ik alleen naar Holland reisde. We kochten een huis in Midland Park, New Jersey. Mijn vader ging voor zijn broer werken. Daarna werkte hij in een super markt die A en P heette. Mijn moe der zorgde voor het huishouden. Wij deden allemaal eindexamen aan de Midland Park High School. Ik werd schoonheidsspecialiste. Sam leerde verder op een univer siteit en Henk nam dienst bij de luchtmacht. Wij zijn allemaal met Amerikanen getrouwd. Ik heb drie kinderen en zeven kleinkinderen. Sam (Simon) heeft twee kinderen en Henk ook twee. Scottsdale is een buitenwijk van Phoenix (Arizona) waar veel ge pensioneerden wonen, mijn ou ders ook. Mijn vader had een part time baan om bezig te blijven. Mijn woonplaats Tucson ligt ongeveer 165 kilometer van Phoenix verwij derd en is een levendige grote stad. Het is hier heet, 37 tot 46 graden in de zomer. Overal is airconditioning, dus overdag blijven we binnen. Er wonen meer dan een miljoen men sen in Tucson, maar heel verspreid, het kost je een uur om dwars door de stad te rijden. Ik vind het leuk dat het daar wat gewoner is, veel cowboys, veel mensen houden paarden en dragen cowboylaarzen. Ik was gewend om elke week naar mijn ouders te rijden om ze te be zoeken totdat mijn vader overleed en mijn moeder bij ons kwam in wonen. Vele malen zijn we terug in Neder land geweest. Mijn ouders reisden met de Holland-Amerika Lijn Cruise en bleven dan een paar maanden. In 1964 keerde ik voor de tweede ANNIVERSARY Janet and Jerry Blom celebrated their 60th weddta| anniversary with fami ly and friends at a dinner party in Tucson, AZ. They were married in Woricum, Friesland, The Netherlands on April 15,1944. The couple lived in Midland Park from 1957 to 1971, Jerty was a meat cutter at Cart's Market fa Scottsdale before he retired in 1983. Janet was a homemaker. WEDNESDAY,) Uit de krant Scottsdale Suburban News maal terug en reisde een jaar door Europa. Ik logeerde bij mijn groot ouders en werkte daar ook. Wij kregen heel veel bezoek uit Hol land: Piet Baijs, Nel Koster, Elzalien Bosker, Cor de Haan, Hein en Jo Lont, Peter Krijger, Jan Paul Kaan en nog veel meer mensen. We hadden een prima leven in Amerika. Ik ben mijn ouders dankbaar dat het zij ri sico genomen hebben om ons een beter leven te geven. Maar ik heb wel heel goede herinneringen aan mijn leven in Holland. Ik heb nog steeds contact met mijn familie en met goede vrienden Nel Koster en Loeki Anki Bays-Lont. Mijn dochter en ik zijn naar Holland gekomen voor het tachtig jarig bestaan van de basisschool in Hippo in 2011. Ik was er niet terug geweest sinds 1984, toen mijn grootvader over leed en het was geweldig om alles en iedereen weer te zien. Met dank aan Andries de Wit voor het verstrekken van genealo gische gegevens. Jannie met Lida, augustus 2011 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 - 7 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 8