Interessant verhaal over mijn grootvader Simon Blaauboer Hoe mijn ouders Jannie Blaauboer en Jurre Blom elkaar hebben ontmoet Hoe het verder ging Zij exploiteerden de postboot van De Haukes. Zij trouwden op 28 ok tober 1883 te Wieringen. Simons moeder (mijn overgroot moeder) Guurtje was eerst met Jan Lont getrouwd op 16 april 1876, voordat zij met mijn overgrootva der trouwde. Het echtpaar Lont Roos kreeg drie kinderen: Pieter Lont 16 juli 1876 - 21 nov. 1955 Martinus Lont 9sept. 1878 - 6 juli 1967 Gerritje Lont 26 juli 1881 -6 jan. 1963 Guurtje Roos Jan Lont overleed op 14 oktober 1882 toen hij pas 29 jaar oud was. Vervolgens trouwde ze zoals boven al vermeld met Jan Blaauboer en kreeg nog vier kinderen, van wie er één, Cornelis, binnen een jaar is overleden: Dirk Blaauboer 28 sept. 1884 - Cornelis Blaauboer 8 jan. 1886 - 27 sept. 1886 Simon Blaauboer 2 jan. 1888 - 29 juni 1984 Trijntje Blaauboer 4 febr. 1895 - 27 febr. 1985 Op 25 februari 1899 overleed ook Jan Blaauboer. Nu was ze we duwe met zes kinderen. Ze huurde een café om haar gezin te onder houden. Zij was ook een soort no taris. En wat heel ongebruikelijk was in die tijd, ze las andere men sen brieven voor en schreef ze ook voor hen. Wat een aardige en on dernemende vrouw! Jan Blaauboer Tijdens de Tweede Wereldoor log kwamen de timmercapacitei- ten van mijn grootvader goed van pas, toen hij betrokken werd bij de Nederlandse ondergrondse. Hij hielp mensen wapens en voorra den te verbergen voor de Nazi's in een schuur waarin hij een dubbele wand had gebouwd. Mijn moeder en haar vriendin Annie Omis gingen in 1942 Annies vriend in Workum, Friesland be zoeken. Zij fietsten in korte broek door de stad. Dat trok de aandacht van mijn vader. Zij verloofden zich twee jaar later en trouwden in 1944 in Workum. Na de oorlog verhuisden zij naar Hippolytushoef, waar vader een slagerswinkel huurde van Rusten burg. Het werd Bloms slagerij in de Elftstraat. Engel Klein was zijn knecht. Toen Rustenburg de winkel niet aan mijn vader wilde verkopen werd hij erg boos en hij besloot naar zijn zus en broer in Amerika te gaan. Engel nam de zaak over en binnen vijf maanden, op 17 januari 1957 vertrokken we naar Amerika. De jongens vonden het prachtig... ik NIET. Ik wilde bij mijn grootou ders blijven. Het was heel moeilijk voor mij omdat we misschien onze grootouders nooit meer zouden zien. Maar binnen het jaar kwamen Aan de maaltijd op de laatste dag in Hollandjanuari 1957 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 7