Een huwelijk uit 1913 Een familieverhaal uit Amerika door Alida Blom Sieminski, vertaald uit het Engels door Bob Gorter. Gecoördineerd door Tiny Hoogschagen-Metselaar. Mijn grootouders Aaltje Mulder en Simon Blaauboer Aaltje Mulder werd geboren op 28 februari 1887. Zij is overleden op 16 november 1973. Simon werd geboren op 2 januari 1888 en over leed op 29 juni 1984. Zij trouwden te Wieringen op 25 mei 1913. Zij woonden in het huis Koningsweg 26 te Westerland. Simon had een tim merbedrijf, tot dat in 1950 overge nomen werd door Peter Dirks. Toen verhuisden ze naar de huurwoning, Koningsweg 30. Zij kwamen in het Noorderlicht te wonen in 1970. Zij hadden twee dochters: Simon Blaauboer (rechts) aan het werk als timmerman1902 Trien trouwde met Adriaan Hoo- gesteger. Zij hadden twee kinderen Jan Hoogesteger en Alie Posthu- mus-Hoogesteger. Simons vader (mijn overgrootva der) wasjan Blaauboer (ziefoto pag. 6). Hij werd geboren op 14 augus tus 1853. Op 25 februari 1899 is hij overleden. Hij bezat een café en ho tel op De Haukes. Jan was getrouwd met Guurtje Roos (1851-1939). en Jannie met hun kinderen, 1952 Trien Blaauboer 6 juni 1914 - 22 sept. 2006 Jannie Blaauboer 4nov. 1920 - 16 jan. 2013 Jannie trouwde met Jurre Blom (3 oktober 1920 - 13 mei 2006) op 13 april 1944 te Workum. Zij kre gen drie kinderen: Lida Blom 30 sept. 1944 Henk Blom 11 juli 1946 - 20 juni 2012 Simon Blom 11 febr. 1950 Aaltje met haar dochters Jannie en Trien, 1927 Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 6