ALKMAAR, is dit register, bestemd tot het inschrijven der AKTEN YAM HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN in de Gemeente WIERINGEN, gedurende het jaar negentienhonderd dertien, gekantteekend op de eerste en de laatste blad zijde, terwijl voorts alle zes en twintig bladen van het register zijn gewaarmerkt. Dubbel gedaan te ALKMAAR, den negentienhonderd twaalf. 21 07-11 Nan Bakker, 27 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, zoon van Arie Bakker en Grietje Zomerdijk en Mina Wiegman, 22 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Jan Wiegman, arbei der en Aaltje Breed (Het echtpaar heeft een dochter erkend, geboren te Wieringen, 7 maart 1910, Cornelia, inge schreven als kind van Mina Wiegman) 22 09-11 Jan Koorn, 28 jaar, visser, geboren en wonende te Wieringen, zoon van Cornelis Koorn, visser en Neeltje Dekker en Neeltje Butter, 22 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Arie Butter, visser en Trijntje Rotgans 23 14-11 Jacob Koorn, 24 jaar, visser, geboren en wonende te Wieringen, zoon van Jan Koorn, visser en Dieuwertje Smit en Maartje Dirks, 20 jaar, geboren te Wieringen en wonende te Wieringen, dochter van Jan Dirks, visser en Trijntje Lont 24 21-11 Jan Klein, 30 jaar, visser, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van Gerritje Kuit, zoon van Jan Klein, arbeider en Ariaantje Wigbout en Trijntje Tijsen, 37 jaar, winkelierster, geboren te Wieringen en wonende te Wieringen, we duwe van Luit de Wit, dochter van Pieter Tijsen en Antje Asjes 25 07-12 Bertus Wiegman, 48 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van Maar tje Scheltus, zoon van Simon Wiegman en Trijntje Wagemaker en Neeltje List, 48 jaar, geboren te Texel en wonende te Wieringen, onlangs te Vlieland, dochter van Cornelis List en Neeltje Kooger 26 14-12 Meijert Minnes, 24 jaar, koopman, gebo ren en wonende te Wieringen, zoon van Hugen Minnes, koopman en Trijntje Wa gemaker en Guurtje de Vries, 23 jaar, geboren en wo nende te Wieringen, dochter van Simon de Vries, landman en Antje Mulder Eerste Door Ons President van de Arrondissements-Rechtbank te j Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 3 - 2013 4 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 5