Van de bestuurstafel Van de redactie 25e jaargang nummer 3 2013 Foto op de omslag: - 1 - Bestuur: G. Numeijer (voorzitter) tel: 0227-511683 g.numeijer@historischwieringen.nl B. Doves-Kleijs (secretaris) secretaris@historischwieringen.nl H.O. de Graaf (penningmeester) tel: 0227-592172 penningmeester@ historisch wieringen.nl A.C. de Wit (ledenadministratie) Beukenlaan 12 1766 JH Wieringerwaard ac.de.wit@historischwieringen.nl S. Doorn C. Hagedoorn-Rasch M.H. Smit G. Wiegman-Bais L. van Zoonen Redactiecommissie: Gea Klein-Hamming (voorzitter) tel: 0227-592886 Bob Gorter (secretaris) Bargengd 43 1777 DR Hippolytushoef tel: 0227-595428 redactie@historischwieringen.nl Ina Schoenmaker-Wiegman (2e secretaris) tel: 0227-592015 Tiny Hoogschagen-Metselaar Theo Klaver Piet Luijt Maartje Mulder-Bais Tiny van Teulingen-Molenaar Nel Vriezema-Omis Lidmaatschap: 17,50 per jaar Website: www.historischwieringen.nl Informatie: info@historischwieringen.nl Bankrelatie: Rabobank Schagen - Wieringerland rek.nr. 37.03.31974 IBAN: NL RABO 0370 3319 74 Drukkerij Steenman BV Enkhuizen ISSN: 1386-906X Hierbij ontvangt u weer het derde nummer van "Op de Hoogte" van dit jaar. We hebben de Flora- en Visserijdagen in Den Oever weer achter de rug. De Historische Vereniging Wieringen was dit jaar ook weer traditie getrouw in de visafslag aan de haven aanwezig. De expositie stond dit jaar in het teken van de palingvisserij, waarbij ook een mooie film, gemaakt door Wil Wigbout, over dit onderwerp te zien was. Tevens was er nog een prijsvraag over de Latijnse namen die op de diverse kotters prijken. Ook was het winkeltjesboek 1 weer te koop. Door het grote succes en omdat er nog steeds veel vraag naar is, hebben we besloten, om tot een tweede druk over te gaan. Hopelijk doen we daar veel mensen een plezier mee. Het manuscript van winkeltjesboek 2 is inmiddels ook klaar. Nu volgen de laatste loodjes: het nalezen, correcties aan brengen, foto's controleren en drukproeven maken. Het wordt weer een prachtig boek en het zal bij het lezen ervan en het bekijken van de foto's weer heel mooie herinneringen naar boven brengen. Herinneringen, waarbij je in gedachten de vele winkeltjes die het dorpsbeeld bepaalden op je netvlies ziet staan en ook de vaak hardwerkende mensen die zich hier in hun le vensonderhoud moesten voorzien. Je vraagt je soms af: "Waar is de tijd gebleven?" Tja, daar denk je dan misschien met een tikkeltje weemoed aan terug. De presentatie van het nieuwe winkeltjesboek 2 zal plaatsvin den op 15 november en zal dus voor de aankomende feestdagen weer een prachtig cadeau kunnen zijn. We hebben er wel wat extra laten druk ken, maar toch zou ik willen zeggen: "Zorg dat je er bij bent." Met vriendelijke groet Gerard Numeijer, voorzitter Dit nummer van Op de Hoogte ziet er iets anders uit dan u gewend bent. We hebben gekozen voor een andere opmaak. We hopen dat alle artikelen en foto's hierdoor duidelijker worden en beter zijn te lezen. Deze keer hebben we weer een groot aantal boeiende artikelen voor u, bijvoorbeeld het verhaal een huwelijk uit 1913. Ook het verre verleden is niet vergeten. We besteden aandacht aan de inhuldiging van prinses Beatrix in 1980. Twee Wieringer dames waren er bij. Ook een artikel van Henk Braad over de kerk van Stroe is de moeite van het lezen waard. Na tuurlijk valt er in dit nummer nog veel meer te lezen. Maar... mocht u iets te melden hebben, laat het ons dan even weten. U hoeft zelf geen artikel te schrijven als u dat niet wilt of kunt. Een lid van de redactie kan dat voor u doen. We horen graag van u. Namens de redactie, Bob Gorter Simon en Aaltje 25 jaar getrouwd, 1938. Zie verder het artikel Een huwe lijk uit 1913. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 2