Schenkingen Wieringen Oproep kWlERINQEH^J Van Menno Boon uit Zuid- Scharwoude: foto's van de oude Oosterlanderschool en reünie foto's 1985 met Meester Boon, destijds onderwijzer op die school. Van Marian van Oostende-Tij- sen uit Schiedam: oude Wierin- ger boekjes, felicitatiekaartjes, foto's van de Zuiderzeewerken en diversen, zoals De Haukes en persoonsfoto's. Van de heer Van der Sluis, uit de nalatenschap van Mevr. J.E. Kolff, Co by, (1921-2011) de jongste dochter van burgemees ter L.C. Kolff Jr. (1893-1970) die burgemeester op Wieringen van 1922-1942 en van 1945 1958. Een fotoalbum met foto's en een ringband met foto's en krantenknipsels rondom het af scheid van Burgemeester L.C. Kolff in 1958 en diverse andere foto's en krantenknipsels en do cumenten. Van Pim Methorst het gehele archief van Accordeonvereni ging Avanti, welke in april van dit jaar werd opgeheven. Van Marijke Riemersma het tentoonstellingsmateriaal over Wieringen en verschillende boeken in verband met de slui ting van de bibliotheek te Hip- polytushoef. Hebt u oude spullen en/of fotomateriaal over Wieringen? Gooit u deze alstublieft niet weg, maar schenk ze aan de Historische Vereniging Wierin- Van mevrouw Krijnen-Baijs ont vingen we foto's, een plakboek met diverse krantenknipsels, een boekje met liederen voor de Doops Gezinde gemeente en een schrift met diverse aante keningen van Ds. Leendertz. Van mevrouw F.E. Duijnker-van Valkenburg 21 foto's van Wie- ringer mensen, Zuiderzeewer ken, bedrijfsauto's en Apollo. Alle gevers hartelijk dank gen. (Zie openingstijden van het archief)! Ook kunt u het materiaal aan één van de bestuursleden aan bieden. Wij zijn u daar dankbaar voor. Jij bent een bijzonder en mooi gedeelte van Nederland. Aan dit voormalige eiland heb ik voor altijd mijn hart verpand. Ooit lag je als eiland in de voormalige Zuiderzee. De mensen genoten toen van je en waren zeer tevree. De bevolking werkte op jouw eiland en men vond er ook nog rust. Echter men bouwde een dijk vanaf jouw rustige eilandwal tot de Friese kust. Deze dijk zorgde ervoor, dat de Zuiderzee in zijn geheel verdween. Men had de smaak te pakken en bouwde polders om je heen. Van eiland was van jou nu helaas geen sprake meer. Maar voor de echte Wieringer behoud jij voor aItijd deze eer. Jouw eigen karakter en landschap bleef wel bestaan. Trots zeg ik altijd: "Wieringen, daar kom ik vandaan!!!" Ooit ben ik op Wieringen geboren en getogen. Mijn jeugd op dit prachtige eiland is werkelijk omgevlogen. In gedachten zie ik mijzelf nog met vrienden bij jouw dijken spelen. Ook zie ik in gedachten weer hoe wij gevonden krukels verdelen. Nu jaren later, zijn wij nog steeds veel bij jouw dijken te vinden. Het is nog steeds jouw schoonheid, die ons telkens weer doet verblinden. Onze kinderen leren wij ook om het mooie Wieringen te waarderen. Op deze manier zullen ook zij jouw schoonheid altijd blijven eren. Jonco en Morja Schot Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 - 27 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 28