Reacties van lezers r Gewijzigde openstelling archief tot januari 2014: Met interesse las ik 'Pioniers en vakmensen van de oude stempel' van Piet Luijt in Op de Hoogte van mei 2013. Vooral het verhaal over Rinus Filius trof mij, omdat daarin mijn vader Kees Willeboordse wordt genoemd. Mijn vader en Rinus hebben namelijk allebei gewerkt bij de firma Piet Klein van Smerp op Wieringen. Mijn vader werkte er van eind jaren 40 tot begin jaren 70. Hieronder enkele aanvullingen en correcties. Aanvulling van de schrijver van het artikel, Piet Luijt: Op de Hoogte 2013-2 Eerst een correctie van iets dat niet klopt. Volgens het artikel werd Rinus geboren in 1911 en zou 'nu' (in 2013) de respectabele leeftijd van 88 jaar hebben. Ik denk dat de 88 jaar wel klopt, maar de geboor tedatum niet. Waarschijnlijk gaat het om Marinus Pieter Filius die op 22 december 1925 in Goes werd geboren. In het artikel worden mijn va derJaap Bakker en Herman Penne- kamp genoemd als chauffeurs die bij Roermond in Limburg werkten. Zij waren allen werknemers bij de firma Klein, die daar werk verricht te voor de firma Jan Jannes Bosker van Wieringen (niet te verwarren met Jannes Bosker). De firma Bos ker was daar bezig met grindwin- ning. Baggermolens haalden het grind naar boven, nadat eerst een metersdikke grondlaag was wegge haald door draglines. De afgegra ven grond werd door vrachtwagens afgevoerd naar plaatsen waar het grind al uit de bodem was weg gehaald (zie voor meer informatie het artikel van Henk de Graaf in Op de Hoogte nr.l 2005, blz.29). Rinus werkte daar als draglinemachinist. Ook al heeft Rinus veel bij de firma Klein gewerkt, ik weet niet of hij in Limburg in dienst was (als ZZP'er?) bij de firma Klein of bij de firma Bosker. Als tien jarige weet ik me de tijd in Limburg nog goed te herinneren. Begin maart 1952 vertrok mijn va der met vrachtauto met daar ach ter een salonwagen (grote woon wagen) naar Asselt bij Swalmen bij Roermond. Hij ging niet alleen, want hij nam zijn vrouw en de drie schoolgaande kinderen mee. We stonden daar aan een zijarm van de Maas in een boomgaard waarin onder ander een spekkersen- en moerbeiboom stonden. In oktober van hetzelfde jaar zijn we weer met zijn allen naar Wieringen terugge keerd. De andere werknemers van de firma Klein zaten in een kosthuis in Swalmen. We hebben dus ruim zeven maanden met zijn vijven in de salonwagen gewoond (met ook nog tijdelijk de kostganger Simon Halfweeg van Westerland). De kinderen gingen in Roermond en Swalmen naar school. We waren maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur: 2 september; 7 oktober; 4 november; Dinsdagmiddag 3 september; van 14.00 tot 16.30 uur: 8 oktober; 5 november; 3 december 4 december vaak aan de waterkant te vinden, vlakbij de woonark van de uitvoer der van de firma Bosker. Om bij het werk te komen moesten we met een roeiboot de zijarm van de Maas oversteken. Ook deden we mee met de plaatsgenoten om veel veldbloemen te plukken, die inge legd werden in een aangebracht pad op straat van veelkleurig zand. Op de dag van de jaarlijkse pro cessie liep de pastoor onder een baldakijn hierover van het Rozen- kerkje naar het kapelletje onder een grote oude eikenboom. Al met al heb ik plezierige herinneringen aan die tijd. Met vriendelijke groet Piet Willeboordse, Apeldoorn De geboortedatum van Marinus Filius is inderdaad niet juist. Mari nus Filius is in Goes geboren op 21 december 1925. Hij is nu 87 jaar. Op de Hoogte 2013-2, bladzijde 30: De derde persoon bij de Rapier kraan is Jan Nieuwenhuizen. Bladzijde 32: De familie Mook had zes kinderen, geen vijf. Lies is getrouwd met Kees van de Kreeke, Gerda is getrouwd met Cees Nu- meijer. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 - 26 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 27