De overname van de praktijk Afscheid Dokter Dekker Gezelligheid Echtpaar Zandvoort. Vanaf februari begonnen Zand voort en zijn vrouw signalen af te geven. Er moest veel geregeld worden, zowel formeel als zakelijk. Vooral de vraag of er animo was de praktijk over te nemen was belang rijk. "Tot groot genoegen en tot vol le tevredenheid was de overname geregeld", zo vertelde dokter Zand voort. Voor velen zal de overname door Jan Dekker en zijn vrouw An- nemarie Dekker-Rotgans, met de zelfde medewerkers op hetzelfde adres, een opluchting zijn geweest. Dekker was al achttien jaar actief als huisarts-medewerker, voor veer tig procent bij dokter Zandvoort en voor zestig procent bij een collega Wil Brommer, eveneens in Hippoly- tushoef. "Dat is een hele goede con structie gebleken. Nu zal mijn uitste kende collega Dekker als zelfstandig huisarts de praktijk voortzetten. Het leuke van de kleinschaligheid op Wieringen is: "Je bent min of meer een meubelstuk. Mijn echtgenote, die al die jaren heeft meegewerkt en assistente voor dag en nacht was en ik zijn nog van het geslacht: "Je bent er". Er is tegenwoordig wel een gedragsverandering." Na ruim achtentwintig jaar op 1 januari 1998 tot veel verdriet van vele Wieringers stopte apotheek houdend huisarts Jack Zandvoort met zijn praktijk in Hippolytushoef en droeg die over aan zijn assis tent Jan Dekker. "Het gaat zoals het gaat", verzuchte Zandvoort. "Toen wij drie jaar geleden het vijfen twintig jarig jubileum vierden had ik nog helemaal niet het idee dat ik ermee zou stoppen. Nadat ik in 1967 mijn artsendiploma had be haald, gaf mijn vader me het advies een levensverzekering af te sluiten tot vijfenzestig jaar, maar dat vind ik toch wel een hele kluif. Nu stop ik met negenenvijftig jaar". Vanaf 3 maart zal assisteren in de praktijk van Dr. Brommer en Dr. Zandvoort. Dr. Dekker zal een deel der spreekuren houden en ook patiënten thuis bezoeken. Hierdoor zullen kleine veranderingen in de spreekuurtijden in Hip polytushoef aangebracht worden. Afspreken voor spreekuur en visite tussen 8 en 9 uur. Met ingang van 1 maart 1980 assisteert Jan Dekker de huisartsen Dr. Brommer en Dr. Zandvoort. "Wat ik ook mis is de gezellig heid in de wachtkamer. Wanneer er een breedsprakig persoon de stem ming in de wachtkamer bepaalde, lieten sommigen wel eens een beurt overslaan om niets te hoe ven missen", schaterde Zandvoort. "Het leven is veel zakelijker gewor den. Het aantal autochtone Wierin gers werd minder, maar de mensen hier zijn nog steeds gemakkelijk in de omgang. Soms denken we nog wel eens aan de boerderijen die verdwenen zijn en de koeien die hier door de straat liepen". Historische Vereniging Wieringen "Op de Höögte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 - 20 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 21