Dr. Zandvoort Huisartspraktijk dokter (Jack) Zandvoort AFWEZIG Vijfentwintigjarig jubileum Dokter Zandvoort Wegens cursus is donderdag èn vrijdag Voor spoedgevallen: Dr. Brommer en Dr. v. Tol APOTHEEK OPEN - 18 - Gezinsomstandigheden DOOR TINY VAN TEULINGEN-MOLENAAR MATERIAAL VERZAMELD DOOR: GRIETJE WILMS-LETTINGA Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 Het werken als huisarts werd ook bepaald door intercollegiale verhoudingen. De laatste jaren zijn de contracten gestructureerd. De huisartsen op Wieringen wer den hierdoor met de artsen uit de polder de "kleinste functionele eenheid". Ze kwamen bij elkaar en bespraken dan allerlei zaken die met het werk te maken hadden, vertelde Zandvoort. Tekenend voor een man als Zandvoort was dat hij zijn jubileum eigenlijk niet hoefde te vieren. "Het is niets bijzonders, wordt dit ook bij een bakker gevierd? Het is gewoon een kwestie van blijven leven en blijven zitten, nietwaar? Wij zullen aan dit jubileum dan toch met de medewerkers, collega's en familie op bescheiden wijze aandacht be steden", waren de woorden van de jubilerende dokter. In de Elft te Hippolytushoef ont stond zaterdag 7 oktober 1994 een hele oploop voor het huis van dok ter Zandvoort. De jubilerende huis arts, die 25 jaar geleden de prak tijk van dokter Bekkering overnam, werd verrast met een serenade van de Harmonie en een geschenk van 1 oktober 1969 -1 januari 1998 Op 1 oktober 1969 nam Jack Zandvoort de oudste praktijk van Wieringen over van dokter Bekke ring. Dokter Zandvoort was gebo ren in Leiden, waar hij ook zijn stu die volgde, heeft voordat hij naar Wieringen kwam twee jaar geas sisteerd in een huisartsenpraktijk in Dedemsvaart. Toen Zandvoort begon had hij het probleem dat hij nog nooit een normale griep had gezien en dus achter een simpele klacht een enge ziekte zag. Toen hij een eigen praktijk wilde beginnen kreeg hij met een aantal factoren te maken namelijk: Wat dient zich aan en waar ligt mijn eigen voorkeur, het platteland of de stad? Hij kreeg van iemand een signaal dat er op Wie ringen een praktijk over te nemen was. Het beviel hem meteen. Wie ringen was een hoek; er was geen Oost, West of Zuid en er hoefden ook geen grote afstanden afgelegd te worden. Dat de gezinsomstandigheden bij een vaak een dergelijk hectisch beroep belangrijk zijn, benadrukte de heer Zandvoort nog eens. Voor al het feit dat de vrouw er achter staat, ziet hij als een voorwaarde. Mijn vrouw die zelf ook in de ver pleging werkte, stond mij altijd terzijde. Bovendien was zij altijd beschikbaar wanneer Zandvoort zelf of de assistente niet aanwezig waren. Het echtpaar Zandvoort kreeg drie kinderen van wie op dat mo ment één van zijn dochters Frans studeerde, een zoon de laatste klas van de HAVO volgde en de tweede dochter in de voetsporen van haar ouders trad door een opleiding in de verpleging te volgen. Jack Zandvoort in zijn praktijk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 19