Nieuws van het winkelboekenfront Harb majest, I™INGIN BEATRIX ^«sterdam t°EGang - 17 - 'ur*°onlijk JIGING IN DE Nuüé Voor -oraties Beide dames ontvingen een uit nodiging om op 30 april 1980 per soonlijk bij deze plechtigheid in de nieuwe kerk te Amsterdam aanwe zig te zijn. Foto: Verkregen uit de nalaten schap van Coby Kolff, aangeboden door testamentair executeur de heer Cees van der Sluis. Met dank aan: André Kok Ja, het staat hier inderdaad in meervoud. Beide boeken zijn straks weer te koop. Van het boek Winkels op Wieringen deel 1 is op veler verzoek een herdruk versche nen en dit boek is tijdens de afge lopen Flora- en Visserijdagen weer in de verkoop gegaan. Er werden meteen al een flink aantal exem plaren verkocht en aan de gezich ten te zien waren sommige kopers blij dat ze het boek nu (eindelijk) in hun bezit hadden. Op het moment dat u dit leest ligt Winkels op Wieringen deel 2 bij de drukker. De laatste maanden voor de zomervakantie is er nog heel hard gewerkt om alles op tijd gereed te krijgen. Eind augustus had uitgeverij Pi- rola uit Schoorl de proefdruk klaar. Nadat alle leden van de winkel commissie dit concept nog eens grondig bekeken en waar nodig wat aangepast hebben was half september alles klaar om definitief gedrukt te worden. Het is de bedoeling dat Winkels op Wieringen deel 2 op vrijdag avond 15 november 2013 officieel gepresenteerd gaat worden. Dit gaat zoals gewoonlijk plaatsvinden in Café De Harmonie aan het Kerk plein. Nu heeft de Historische Ver eniging in november ook altijd een lezing. Een boekpresentatie én een lezing kort na elkaar zou misschien wat teveel van het goede zijn. Zo ontstond het idee om de lezing en de presentatie te combi neren. Hoewel het woord lezing in dit geval misschien niet helemaal de lading dekt. We gaan namelijk twee films vertonen van Jannes Bosker Jzn.. Een van deze films gaat over de kermis in Hippolytushoef. Jannes zelf zal deze films van des kundig en waarschijnlijk ook humo ristisch commentaar voorzien. Op deze avond wordt ook het nieuwe Winkelboek gepresen teerd. Qua inhoud en opzet is het boek min of meer gelijk aan het eerste Winkelboek. Bij sommige winkels wordt wat dieper op 'de zaak' ingegaan en er zijn wat meer anekdotes opgenomen. De prijs is met 30 euro gelijk gebleven. Nadat het boek gepresenteerd is komt het meteen in de verkoop. Vanaf zaterdagmorgen 16 no vember is het ook verkrijgbaar bij de bekende verkoopadressen zo als in Hippolytushoef boekhandel Burghout en damesmode Embrace in de Hoofdstraat en in Den Oever CIV De Bolder en Van Zuks Dus in de Hofstraat. Het boek is ook te koop tijdens de openstelling van ons archief. Wij hopen dat dit tweede Win kelboek net zo'n succes gaat wor den als het eerste boek. Namens de winkelcommissie Menno Smit Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 18