Inhuldiging Koningin Beatrix Bij het zien van deze foto vroeg de heer Van der Sluis zich af, hoe de dames Pietje Kok-de Vries en Bertha Hartog-Berghorst het voor elkaar hadden gekregen om bij de troonswisseling van Koningin Juliana en Prinses Beatrix aanwezig te zijn. "Pi ~~y - 16 - DOOR TINY VAN TEULINGEN-MOLENAAR Pietje Kok-de Vries schreef op 20 maart 1980 in een brief aan professor Thurlings: "jEnige tijd geleden ontving ik van de particulier secreta resse van H.M. de Koningin een schrijven met daarin de mededeling dat u erover gaat om de beschikbare plaatsen te verdelen tij dens de kroning van Prinses Beatrix. Daar wij er zeer op gesteld zijn dit te mogen meemaken wil ik u bij deze nog eens vragen of het mogelijk is dat er 2 zitplaatsen naar Hippo- lytushoef zouden kun nen gaan. Ik zelf ben 54 jaar oud en ben 20 jaar be stuurslid van het oran- jecommite geweest. De dame die met mij meekomt is 80 jaar en steeds doende onze klederdracht leven dig te houden. Wij zouden dan ook in deze klederdracht de plechtigheid willen bijwonen. Hopende een schrijven van u in gunstige zin te mogen ontvangen teken ik met de meeste hoogach ting: P. Kok-De Vries r~~) /SS, Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 17