Juli Augustus September Rijwielhandel Wit opende nieuwe showroom Nieuw taxibedrijf Vuurwerk trok vele kijkers Openlucht doopdienst Volle Evangelie Wieringen Negende schip van rederij Wiron voer naar thuishaven Volop vakantievertier op West-Wieringen Scheepsramp Den Oever vierde Florafeest Dat gebeurde toen... al een bijdrage toegezegd van ruim f 15.000. Rijwielhandel Wit opende aan de Waterweg een nieuwe show room. Eenentwintig jaar geleden begon P.C. Wit in een verlaten een denschuurtje een bedrijfje als fiet senmaker. De werkplaats van en kele vierkante meters was bepaald niet ideaal, evenmin de behuizing tussen de dunne houten wanden. Eigenhandig metselde Wit de mu ren die nu zijn bedrijf omgeven, la ter kwam er een winkel die te klein werd. De firma Portegijs bouwde de 402 m showroom waar nu de fietsen staan te blinken. De heer J.N. Looze exploitant van het hotel café en restaurant De Razende Hoek aan de Rijksweg te Hippolytushoef heeft zijn onder neming uitgebreid met een taxibe drijf. Hiervoor kocht hij de nieuw ste Amerikaanse Chevrolet de Bel Air 1963. De heer Looze is als chauffeur geen onbekende op Wie- ringen, jarenlang was hij in dienst bij De Haan Tours. Als afsluiting van de braderie winkelweek gaf de middenstands vereniging Wieringen in Hippo lytushoef een vuurwerk op een terrein langs de Kremersweg. De belangstelling was groot, de vele honderden kijkers kregen "waar voor hun geld". Het was een prach tig vuurwerk, dat ongeveer een half uur duurde. Spectaculair was het slotstuk met de slagzin "koopt op Wieringen". In het zwembad Waddenzee, Quarantaine Westerland vindt 21 juli om 10.30 uur een openlucht doopdienst plaats. Aan deze dienst zullen verschillende evangelisten hun medewerking verlenen. Het grootste schip, ooit op Wie ringen gebouwd, was zover klaar dat het de proefvaart kon ma ken. Het schip waarop de namen Wiron en IJM 209 stonden, lag in de haven van Den Oever vlak bij de werkplaatsen van de firma Laan Kooy waar het werd gebouwd. De proefvaart werd vanuit Den Hel der gemaakt. Een poging van de directeur van de Wiron-rederij De heer. P.J. Smit om het feestelijk in gebruik nemen van zijn schip op filmband vast te leggen strandde op de politievoorschriften die het fotograferen in de Helderse haven verbieden. De heer Smit hoopte, dat het nieuwe schip een drijvende reclame zou blijven voor Laan Kooy, een bedrijf waarop iedere Wieringer trots is Jarenlang was West-Wieringen een vergeten stuk Wieringen, het was wel het rijkst aan natuur schoon, maar daar hadden bewo ners zelf niet zo'n erg in. Dit alles is nu snel aan het veranderen. Lutje trekt steeds meer toeristen, de camping Waddenzee is zeer goed bezet, terwijl de zomerhuisjes van Westerland allemaal vol zijn. Enigs zins verborgen ligt aan de andere kant van de rijksweg het zwembad De Quarantaine, een heerlijk oord. Het kamp De Drie Bellen trekt dit jaar ook veel jeugdige bezoekers. De zeilsport neemt toe, de heer. J. Noorden, eigenaar van de jachtha ven gaat weer uitbreiden. Dit zijn goede berichten voor de toeristen- stroom op Wieringen. De WR47 "Wieringen" eigenaar van Gerbrand Smit viste ongeveer 10 mijl benoorden Terschelling op tong. Tijdens het vissen kreeg het schip een zwaar voorwerp in het net, dat een anker met ketting bleek te zijn. Bij het binnenhalen van het anker kwam de ketting plotseling strak te staan waardoor het schip een ruk kreeg en kapseis de. Nico Nieuwland en Jacob Smit (uit Enkhuizen) zagen kans om op het omgeslagen vaartuig te klim men. De in de buurt vissende Jan Bakker van de WR1 heeft de vissers eraf gehaald. Twee mannen uit Enkhuizen zijn verdronken. Burgemeester C.J. Schellinger wees op de schaduw die over deze visserijdagen gevallen was door het verongelukken van een Wierin ger schip. Er was een jubileum op de kermis, mevrouw Van de Corput van de oliebollenkraam stond in dat jaar voor de 25ste maal op het Florafeest. Dames laat uw kousen ladderen bij N. Omis Belt 15 Hippolytushoef Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 13