Februari Voor de ijsclubs Westerland en Voorwaarts was 1963 een topseizoen, door deze lange winter werd er veel georganiseerd Hulp aan de vissen IJsclub Voorwaarts vierde 50-jarig bestaan Tocht per arrenslee Hongerende vogels Textielhandel Meuleveld uitgebreid met fraaie toonkamer Mevrouw Ten Caat gehuldigd met zilveren rederijkersspeld - 9 Er werden veel kortebaan, lan- gebaan en estafettewedstrijden verreden. Mede door de uitslag was één wedstrijd wel bijzonder, in Westerland werden de langebaan wedstrijden om de P.J. Adriaanbe- ker verreden. Op de 1500 m moes ten Jan Halfweeg en Ard Schenk tegen elkaar rijden. Halfweeg reed 2 min. 37.6 sec., Schenk 2 min.38.4 sec. J. Halfweeg was dan ook on betwist de kampioen van Wierin- gen. In deze strenge winter werd er ook een verscheidenheid aan toertochten georganiseerd door de Wieringer ijsclubs. Zo waren er bijvoorbeeld de Vier Bruggentocht, Toertocht Amstelmeer, Boezem tocht en de IJsselmeertocht. Er werden zelfs wedstrijden ringste ken met arrensleeën verreden op de Hofmans- en de Haukeshaven. Doordat men met een ar over ka nalen en meren kon rijden zal de winter 62-63 in de toekomst aan geduid worden als zo'n winter met "paardenijs", Maar de dikke ijslaag op het Amstelmeer hield ook de vele auto's die de slipsport op het ijs beoefende. Het bestuur van de H.S.V. De Snoek doet een beroep op de spor- thengelaars om zich beschikbaar te stellen, om in het ijs op de Boezem en grote sloten bijten te hakken en zodoende de vissen wat lucht te verschaffen. Verzamelen bij Jb. Krikke. Neem een grote bijl mee. De IJsclub Voorwaarts van Den Oever herdacht op feestelijke wijze het 50-jarig jubileum. Iets van het oude Wieringen herleefde op het parkeerterrein van Cinema De Haan. Een tiental arrensleeën verzamelde zich hier voor een tocht over Wieringen. Waren de paarden met soms fraaie tuigen omspannen, ook de berij ders waren in "kostuum". De da mes droegen lange zwarte rokken en bijpassende hoofddeksels, ter wijl de mannen het zwarte boeren- Kees Keizer en Marlies Bijvoet in Wieringer Kostuum tijdens ringsteek wedstrijden op het ijs. pak aan hadden of in werkkostuum met een rode zakdoek om de hals, gekleed waren. De tocht ging over Stroe, langs de Bierdijk over Vatrop naar Oosterland en Den Oever. De heer P. Kraan maakte van de tocht een film. De Nederlandse Vereniging Tot Bescherming van dieren, afdeling Wieringen en verschillende scho len hebben het initiatief genomen om voedsel in te zamelen voor de noodlijdende vogels. Gedurende de vorstperiode zal met medewer king van de padvinders en de jeugd voedsel en geld worden ingeza meld In Westerland opende de kleine Wiebe Bakker, kleinzoon van de ei genaar T. Meuleveld de verbouwde textielzaak. Maar ook mevrouw Scheltus, schoonmoeder van T. Meulenveld en in het bedrijf zijn voorganger was getuige van dit feestelijk gebeuren. Dit typeerde, de geschiedenis van deze zaak. Me vrouw Scheltus was een van de ve len op het Wieringen van vroeger jaren die als bijverdienste een tex- tielwinkeltje dreef. Haar dochter en schoonzoon namen de zaak over en vonden er een hoofdbestaan in. De derde generatie in deze familie, mevrouw Bakker, staat al weer ach ter de toonbank. Aan mevrouw A. ten Caat- Pa thuis werd door de heer W. Bak- Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 10