f Mensen die polissen sloten moesten premie be talen die werd verzameld in een grote pot. Als iemand oorlogsschade leed werd dat betaald voor zover de omvang van de pot geld dit toe liet. Er was geen garantie op volledige schade vergoeding. Na de bevrijding zijn alle polissen vervallen. De sociale verzekeringen waren on dergebracht in de villa aan de Mekkenstuinweg die destijds gemeentehuis was. Hoofd van het distributiekantoor was de heer Kooiman. Hij woonde in de Elft in 'Huize Anna'. Vader Mon- tulet sloot naast zijn werk voor de Agrarische Sociale Fondsen ook particulier verzekeringen af, die hij onderbracht bij de Onderlinge Boe ren Brandwaarborgverzekerings Maatschappij (OBBM) te Zwolle, later Delta Lloyd Landbouw. In zijn vrije tijd was Lambertus Montulet sa men met de heer Nic. Klomp bestuurslid van de Oranjevereniging en van de Kunstkring. gl*!; ÖAvtuaitym™ Een kwitantie van een molestverzekering Lambertus is in de oorlog gaan bridgen. Later is Jeannette ook dit kaartspel gaan leren. Ze heeft veel voor andere mensen gedaan, zowel voor fa milie als voor buren. Van 1958 tot en met 1963 heeft ze een terugslag met haar gezondheid ge had. Daar is ze bovenop gekomen. Na 1964 kwa men er kleinkinderen. Toen is ze een echte oma geworden. Naaien, breien en leuke dingen doen. Na 1980 werd het leven zwaarder. Lambertus werd ziek. Ze heeft hem met veel toewijding ver zorgd. Op 19 november 1985 is hij overleden. Jeannette bleef in de Beltstraat wonen. In februari 1995 was ze enkele dagen in Nieuwkoop voor de verjaardag van een van haar kleindochters. Daags na een feestelijke mosselmaaltijd kreeg ze buik pijn. Bezoek van de huisarts had als resultaat dat het niet aan de mosselen lag, het was een blinde darmontsteking. Zij moest naar het ziekenhuis in Woerden om daar geopereerd te worden. Na tien dagen was zij terug op Wieringen. Maar het ging niet goed, binnen 48 uur werd ze naar het zieken huis in Alkmaar gebracht. Daar volgde weer een operatie. Drie weken later mocht ze terug naar Wieringen, maar dit maal in Het Noorderlicht, vanwege wondbehandeling. Daarna weer naar de Beltstraat. Daar leefde ze min of meer zelfstandig met hulp van de thuiszorg en anderen. Maar de oude is ze nooit meer geworden. Na een val is ze via het Geminiziekenhuis en De Koog in Den Helder in het Magnushof in Schagen gekomen. Daar is Jeannette op 9 oktober 2000 te midden van haar geliefden vredig ingeslapen. Vandaag hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa LAMBERTUS MARTI MUS JOSEPHUS MONTULET Drager van de gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 76 jaar. Hippolytushoef: J. MONTULET-LONT Nieuwkoop: P. L. MONTULET W. MONTULET- SPIJKERBOSCH Westerland: C. C. M. DINGJAN- MONTULET TH. A. DINGJAN en kleinkinderen 1777 HA Hippolytushoef, 19 november 1985 Beltstraat 27. Vader ligt thuis opgebaard. Vrijdag 22 november wordt in de rk parochiekerk te Hippolytushoef een H. Eucharistieviering gehouden. Aanvang 14.00 uur. De begrafenis vindt daarna plaats op de rk begraaf plaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de foyer van de bioscoop, Hoofdstraat 23 te Hippolytus hoef. Overlijdensadvertentie van Lambertus Monulet Dit is het levensverhaal van een vrouw met al leen lagere school die zich door zelfontwikkeling tal van vaardigheden had eigengemaakt en over allerlei onderwerpen verstandig kon meepraten. Redactie Tiny Hoogschagen-Metselaar en Bob Gorter gei ~g op S 3 SÏ-' Mevrouw Heer ais halfjaariijkscbe voorschotheffing en kosten, tot en met den 30 JUNI 1943 overeenkomstig de bepalingen der Reglementen van de Maatschappij AGENTSCHAP ACTE H. j MC. W TE .STALEN «D.AG cr.tjlet, .oef 4J;2Cl I i 0 1 16.0401 5.62 ii -. r".?7 ONDERLINGE NEDERLANDSCHE MOLESTVERZEKERING MAATSCHAPPI 1 JANUARI 1943. jVIet dank aan Andries de Wit voor de genealogische gegevens. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 9