Feestelijke rondrit door Hippolytushoef. Aan de leidsels met sigaartje zit Nan Lont Dzn. Oosterkwelweg) Op 3 juni 1946, om zes uur 's morgens, werd dochter Ina geboren, in dezelfde kamer en op hetzelfde uur op de zelfde datum waarop precies een jaar daar voor opa Lont was overleden. Begin jaren vijftig ging Lambertus Montulet voor de Agrarische So ciale Fondsen werken. De bedoeling was dat de familie naar deWie- ringermeer zou verhui zen. Maar dat kon niet doorgaan, want wie op Wieringen was gebo ren die bleef op Wie- ringen wonen. Na de oorlog is een boek verschenen: "DE MAAIER WAAKT". Dat boek gaat over een stadskind dat opgenomen was bij een boerenfa milie in de Wieringermeer. In dit boek komt de inundatie ook voor. Dit boek heb ik nog in mijn bezit. Vanaf het begin van de oorlog is op initiatief van de toenmalige (Duitse) regering een molestver- zekering in het leven geroepen. Dit werd geza menlijk geregeld door alle toenmalige verzeke ringsmaatschappijen. In en vlak na de oorlog haalde Jeannette huur op voor de woningbouwvereniging Beter Wonen. De vereniging had toen enkel nog maar een paar woningen in de Kremersweg en Slingerweg. Na de bevrijding van het Noorden was het zaak om de familie te bezoeken en bij te praten. In augustus 1945 was het zover. Om vijf uur 's morgens zijn ze meegereden met een auto naar Amsterdam. Daar was de trein vol. Dan maar wachten op de volgende. De trein kon rijden tot de grote rivieren. De spoorbruggen waren nog vernield. Met vrachtwagens over schipbruggen werden de rivieren overgestoken. Vervolgens weer ver der met een trein. Toen Eindhoven bereikt werd, was het al donker. Op het stationsplein brandde de straatverlichting volop. Paultje had nog nooit brandende straatverlichting gezien. Hij was vol komen overdonderd. Na veel gedoe werd 's nachts om twee uur Sittard bereikt. Op een po litiebureau werd naar St. Pieter getelefoneerd. Oom Mathieu had de beschikking over een jeep van de Amerikanen. Hij kwam naar Sittard en om vier uur was de eindbestemming bereikt. Een reis van 23 uur! Het echtpaar Montulet-Lont, 1980 Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 8