EBOREN IN 1913 - JEANNETTE LONT door Paul Montulet Jeannette Lont werd geboren op 5 maart 1913 in een boerderij in de Normert. Haar vader was Cornelis Lont (Vet) (19 maart 1872 - 3juni 1945) en haar moeder Stijntje Everts (17 juni 1876 - 7 september 1933). Cornelis Lont en Stijn tje Everts hadden nog vier kinderen: Geertje, 18 maart 1897 - 3 mei 1970, trouwde met Corne lis Dirk Wigbout Simon, 28 augustus 1898 - 29 oktober 1985, trouwde met Trijntje Metselaar Reijntje, 1 februari 1900 - 20 juli 1954, trouwde met Pieter Duijnker Grietje, 19 mei 1903 - 21 februari 1958, trouwde met Nan Tijsen Jeannette met haar moeder Stijntje Everts Jeannette was dus een nakomertje, geboren bijna tien jaar na haar oudere zus Grietje. Zij groeide op in de boerderij en ging in Hippolytushoef naar de lagere school op Het Hoekje. Van tijd tot tijd kwam de schoolinspecteur naar het eiland voor controle. Omdat de school inWesterland te weinig leerlingen had, zat Jeannette dan een paar dagen inWesterland op school. Jeannette was als kind scheel aan haar rechter oog. Zij ging met het postbootje van Wieringen naar de vaste wal om in het ziekenhuis van Alk maar geopereerd te worden. Dat verblijf in het ziekenhuis duurde vier weken. Alles is wel goed gekomen. Omstreeks 1927/28 verhuisden vader, moeder en Jeannette van de boerderij naar een huisje in de Mekkenstuinweg. Broer Simon bleef op de boer derij wonen. Ook rond die tijd kwam Lambertus Martinus Josephus Montulet naar Wieringen. Hij werd geboren op 26 oktober 1909 in St. Pie ter bij Maastricht. Hij kwam naar Wieringen in verband met de Zuiderzeewerken en was admi nistrateur bij de Hollandse Betonmaatschappij. Getuigschrift van de lagere school ONDERWIJS. vuafr GEDIft DIE ALS LEERLING DER OPENBARE LAGERE SCHOOL TE HIPPOLYTCISHOEF. GEMEENTE WIERINGEN, VAN 1 APRIL 19 ij TOT HEDEN ZICH ONDERSCHEIDEN HEEFT DOOR GOED GEDRftG, BETOONDE VLIJT EN GETROUW SCHOOLBEZOEK, BIJ HET VERLATEN DER SCHOOL, DEN 31 MAART 19)W, Historische Vereniging Wieringen - "Op de Höögte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 6