Oan de Voorzitter Bestuur: G. Numeijer (voorzitter) (0227)511683 g.numeijer@historischwieringen.nl B. Doves-Kleijs (secretaris) secretaris@historischwieringen.nl H.O. de Graaf (penningmeester) (0227)592172 penningmeester@ historischwieringen.nl A.C. de Wit ledenadministratie Beukenlaan 12 1 766 JHWieringerwaard ac.de.wit@historischwieringen.nl S. Doorn C. Hagedoorn-Rasch M.H. Smit G.Wiegman-Bais L. van Zoonen Redactiecommissie: Gea Klein-Hamming voorzitter) (0227)592886 Bob Gorter (secretaris) Bargengd 43 1777 DR Hippolytushoef (0227)595428 redactie@historischwieringen.nl Ina Schoenmaker-Wiegman (2e secretaris) (0227)592015 Tiny Hoogschagen-Metselaar Theo Klaver Piet Luijt Maartj e Mulder-B ais Tiny vanTeulingen-Molenaar Nel Vriezema-Omis Lidmaatschap: 17,50 per jaar Website: www. histor ischwieringennl Informatie: info@historischwieringen.nl Bankrelatie: Rabobank Schagen - Wieringerland rek.nr. 370331974 Drukkerij Steenman BV Enkhuizen ISSN: 1386-906X 25e jaargang - nummer 2 - 2013 Van de redactiecommissie kwam een verzoek om het voorwoord deze keer kort te houden, omdat de vele kopij in dit nummer van Op de Hoogte veel ruimte vraagt. De jaarvergadering op 28 maart werd weer goed bezocht. We namen afscheid van Lies Jacobs-Hyl- kema als bestuurslid. Lies was zelf helaas niet aanwezig in verband met de begeleiding van mensen op de Henri Dunant. Ze werd on derscheiden met het erelidmaatschap van de Historische Vereni ging Wieringen voor het vele werk dat ze voor de vereniging heeft gedaan. Hiervoor ontvangt ze dan ook "de Kei". Zelf werd ik weer herkozen als voorzitter, zodat we de (historische) kar, waar gelukkig goed draaiende wielen onder zitten, weer gaan trekken. Na de pauze werd een film van Piet Kraan vertoond met beelden uit de barre winter van 1963. Het was weer een feest om te zien. Historisch was eigenlijk ook, dat het op de avond van de jaar vergadering, buiten ook weer "krokte". Kwestie van organiseren. Tot slot het nieuws dat het winkeltjesboek deel twee eind van het jaar uit komt en dat er een herdruk van deel een aan zit te komen. Wij houden u Op de Hoogte. Met vriendelijke groet, Gerard Numeijer, voorzitter Foto op de omslag: Jan Lont en Marie Kuut aan het ploegen op Westerklief, zie het artikel op bladzijde 24. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hóögte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 2