Werkzaamheden op de boerderij - 27 - Pensioen Vader en moeder Lont hebben in 1970 een huis laten bouwen aan de Westerlanderlaan 19 in Westerland met de bedoeling daar samen te gaan wonen na de bedrijfsopvolging door Simon en Marthisca. Helaas is moeder op 2 januari 1971 plotseling overleden. Vader is nog een jaar op de boerderij gebleven. In mei 1972 hebben we ge ruild en verhuizen Simon en Marthisca naar de boerderij. Vader heeft nog een aantal mooie jaren gehad in het nieuwe huis met zijn latere huisge note mevrouw Bil. Op 30 december 1986 is hij overleden. De volgende generatie Nog een paar oogsten en dan stoppen we. We hebben geen opvolgers. Onze drie kinderen, Bar bara, Saskia en Jan, hebben hun geluk elders ge vonden. Het land zal dan naar anderen gaan in verband met de noodzakelijke schaalvergroting. We hopen hier nog een aantal mooie en gezonde jaren te hebben en als de tijd er rijp voor is weer terug te gaan naar Wieringen. Dan is de cirkel gesloten. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 28