- 23 - Intussen gebeuren er allerlei dingen, zoals de mechanisatieperikelen (aanschaf van een trekker, van zelfbinder naar combine, van aardappelen- voorraadrooier naar automatische aardappel rooier, van verscheidene medewerkers naar een vaste medewerker enzovoorts. De mechanisatie heeft vooral vanaf het midden van de jaren zestig een enorme vlucht genomen, evenals intensive ring en bedrijfsvergrotingen.) Een nieuwe generatie Nan is in 1963 plotseling overleden, nog veel te jong. Maartje moest toen diep bedroefd alleen verder. Ze heeft nog een aantal jaren alleen op de boerderij gewoond en is toen naarWieringerwerf verhuisd, naar de van Eckstraat. Ze heeft daar bijna 30 jaar gewoond, met veel plezier en heeft daarna de overstap naar Lelypark (appartement je in het zorgcentrum) gemaakt. Daar heeft ze meer dan tien jaar gewoond. Op 2 januari 2010 is zij overleden. Op een mooie winterse dag is ze in Middenmeer begraven. Haar laatste rit ging nog eens via haar vertrouwde Oosterkwelweg en Stroe naar Hippolytushoef waar in de Laatste Eer haar afscheidsbijeenkomst was. Cees Lont stond er in 1963 alleen voor. Het was voor hem en Hylkje Beetsma geen eenvoudige opgave het bedrijf voort te zetten. De vooraf gaande bedrijfsjaren waren niet zo goed verlopen en het plotselinge overlijden van Nan had boven dien allerlei nare financiële gevolgen. Maar zij hebben het met veel enthousiasme opgepakt en het bedrijf weer tot een bloeiende onderneming gemaakt. De familie van Vilsteren, die lange tijd de buren van Maartje en Nan waren en daarna ook van Hylkje en Cees, zijn ondertussen verhuisd naar een ander bedrijf. Aan het hechte samenwerlcen- en leven kwam toen een einde. Hun kavel kwam bij die van Hylkje en Cees. De schaalvergroting ging plotseling nog sneller. Cees overleed in 2005, net als zijn vader, veel te vroeg. Ze woonden toen al in Wieringerwerf. Tante Geertje Russelman-Sprenkeling (zuster van Cees Sprenkeling)Ze zit hier aan haar tafel in de kamer van haar huis aan de Nieuwstraat. Mogelijk ter gelegenheid van haar 80e verjaardag. Tante Geertje is 102 jaar oud ge worden (1874-1976). Nan en Maartje hebben bijna twee jaar bij haar in huis gewoond. onderwaterzetting) De derde generatie En nu zitten, zoals altijd wordt gezegd, Nanco Lont (kleinzoon van Maartje en Nan) en zijn vrouw OP DE BOERDERIJ. Een enthousiast jong gezin met veel energie. En de schaalvergro ting? Daar is voorlopig nog geen einde aan geko men, het bedrijf wordt groter, intensiever en ook de mechanisatie gaat door. Van Westerklief en Stroe naar de Wieringermeer. Een korte afstand in kilometers maar wel een we reld van verschil, althans toen, in 1940! Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hèögte" - 2 5e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 24