s n ïfaPM - 22 - Even terug naar Wieringen De oorlog is bijna ten einde. Een nieuwe tijd breekt aan. Iedereen is blij en opgetogen. Toch wordt deze blijheid wreed verstoord door het op blazen van de dijk. Ze werden gewaarschuwd dat op 17 april 1945 om 12.00 uur de dijk zou wor den opgeblazen. Maar men ging er van uit dat dit grootspraak was en dat het niet zo'n vaart zou lopen. Maartje en Nan zaten aan het middageten toen ze dichtbij de enorme explosies hoorden. Bijna in het verlengde van hun kavel op een ki lometer afstand waren de explosieven geplaatst. Ja, wat doe je dan? De hoognodige spullen in pakken en de rest naar boven in de hoop dat het water daar niet zal komen. Dit deel van de Oos- terkwelweg ligt gemiddeld zo'n 3.5 meter onder N.A.P. Ze zagen het water in de sloten langzaamaan stij gen. Later op de dag zijn ze met de spullen die ze mee konden nemen naar Wieringen vertrokken waar ze eerst hun onderdak vonden op Wester- klief. Later zijn ze verhuisd naar Hippolytushoef, naar Zandburen waar ze onderdak vonden bij tante Geertje Russelman-Sprenkeling, een zus ter van Cees Sprenkeling, Maartje haar vader. Er ontstond een hechte band tussen hen, inclusief de kinderen. K Terug naar af De Wieringermeer viel op 11 december 1945 voor een tweede keer droog. Deze keer is het zoet water geweest, dus is er geen sprake van verzil- ting. Meer dan de helft van de Wieringermeer is in het voorjaar van 1946 al bewerkt en ingezaaid! De structuur van de bodem is ondanks de onderwater zetting goed en na de bewerking zelfs uitstekend te noemen uit Algemeen Agrarisch Archief 1946, blz. 833). feétfS v-vv.. i Maartje met Dick en Cees. Ongeveer 1942 kk De tarwe wordt op schoven gezet. Links Nan Lont, midden Adriaan van Ekelen (vaste en zeer gewaardeerde mede werker van Nan en Maartje) en rechts waarschijnlijk de heer De Groot uit Den Oever. Begin jaren vijftig in de Wieringermeer Wanneer Nan en Maartje weer naar Oosterkwel- weg vertrekken is niet bekend. Het zal wel in 1947 zijn geweest. Eerst wordt de boerderij op gebouwd en later het woonhuis. Ze wonen dan tijdelijk in het magazijn, een deel van de boer derij. De kleuren van de muren zijn nog steeds stille getuigen van de woning van destijds. De verhalen over deze noodwoning waren niet zo positief. Erg koud en vochtig, maar anderzijds waren ze beiden heel blij weer op zich zelf te kunnen wonen en op het bedrijf te zijn. In ieder geval gaan ze voor een tweede keer met paarden en wagens die lege vlakte in, naar hun plekje aan de Oosterkwelweg. In 1948 wordt Elma geboren, nog in de noodwo ning. In 1950, bij de geboorte van Marco wonen ze weer in het nieuwe woonhuis en zijn ze ook nog eens de trotse bezitter van een auto! Enige tijd later slaagt Maartje voor haar rijbewijs. -SB* u Historische Vereniging Wieringen - "Op de Höègte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 23