-20- Nan Lont, rechtsonder, zittend, als militair, 1939 Vooraf Nan werkte thuis op de boerderij op Westerklief, samen met zijn broers Piet en Jan. Maartje werkte bij de familie Beeker die een huisartsenpraktijk had, eerst aan de Mekkens- tuinweg en later aan de Parklaan. Ze vertelde wel eens dat ze Nan Lont daar 's morgens voorbij zag rijden, met paard en wagen op weg naar de lokale melkfabriek. Dat hij later haar man zou worden had ze toen niet gedacht. Nan en Maartje trouwden op 20 juli 1938 en gingen aan de Hollebalgweg wonen, naast broer Piet. Later zijn ze verhuisd naar de Kliefstraat. Ze woonden er naast Ida en Piet Keijzer, mensen van hun leeftijd. Ze hebben daar met veel ple zier gewoond. Later moest Nan in dienst, eerst voor zijn nummer. Hij was ingeloot, vandaar. In 1939-1940 werd het leger gemobiliseerd. Tevens werd in die periode hun eerste zoon, Dirk Cor- nelis geboren, en wel op 11 februari 1940. De geboorte en ook bepaalde werkzaamheden op de boerderij leverden Nan de nodige verlofdagen op waar hij erg blij mee was. Ten slotte brak op 10 mei 1940 de oorlog uit. Een ware ramp. Nan was gelegerd op de Grebbeberg, toen niet zo'n leuke omgeving. Gelukkig is hij zonder kleerscheuren uit de strijd gekomen. Hoe het allemaal precies verlopen is, is niet bekend. Hij vertelde wel dat ze een weldenkende luitenant hadden die de juis te beslissingen op het juiste moment nam. Het waren toen heel spannende tijden, ook voor zijn vrouw Maartje, net moeder van Dirk Cornelis. Ze heeft vaak verteld hoe ze Nan, na de Neder landse overgave, zag thuiskomen. Dat was een moment van intens geluk. Daarna heeft Nan zijn werk op het ouderlijk bedrijf weer opgepakt, samen met zijn twee broers. Hun vader was van 1876, al wat ou der dus en hij liet veel over aan de "jongens" die ook al niet meer zo jong waren. Ze zagen vooruit en be grepen dat het bedrijf in de toekomst voor drie gezinnen te weinig zou opleveren. Daar om solliciteerden ze in de Wieringermeer naar een pachtbedrijf. De uit gifte in pacht was iets nieuws. Dus geen verkoop van de kavels zoals destijds in de Haarlemmer meer. Dat was namelijk geen succes, vooral voor de eerste generatie landbouwers. Vele van hen konden het niet bolwerken en gingen ten onder. Vandaar het idee het volledig ingericht te gaan verpachten. Dit gold niet alleen voor de Wierin germeer maar ook voor de latere IJsselmeerpol- ders. Maartje vertelde over het huisbezoek van een aantal mensen, de sollicitatiecommissie. Er werd gekeken hoe de ouderlijke boerderij werd gevoerd en hoe Maartje in haar huis in de Klief straat haar huishouding deed. Kortom; de Do meinen maakten een zorgvuldige keuze om het aantal mislukkingen zo klein mogelijk te houden. Het ging ten slotte om een grote investering; het droogmaken van de Wieringermeer, de gehele Denken aan de toekomst Zaaien, ergens op Wieringen. In witte blouse Nan Lont, daarnaast zijn vader Dirk Lont Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 21