AARTJE EN NAN LONT-SPRENKELING 19 hter Nan en Elisabeth van met kleinzoon Nan In 1964 krijgt Arie van een bevriende opzied een goede tip. Deze vertelt dat de Domeinen plan zijn om boerderijen samen te voegen en dat zijn naaste buurman gaat stoppen met boeren. Arie gaat direct naar het Domeinkantoor om zich te laten informeren, tegelijkertijd dient hij een verzoek in om de naastgelegen boerderij te pachten. Zo is hij de eerste boer die zijn bedrijf kan uitbreiden van 12 hectare naar 24 hectare. Arie verhuist met zijn gezin naar de vrijgekomen boerderij naast die van zijn ouders. Die kunnen dan na de bedrijfsoverdracht in hun eigen boer derij blijven wonen. Vader Nan gaat in 1969 met pensioen en Arie wordt zijn opvolger. Intussen maakt de regering plannen om alle Domeingron den in de Wieringermeer te verkopen. Arie krijgt een brief van de Domeinen waarin hem een voorstel wordt gedaan om zijn woning en be drijfsgebouwen te kopen. In 1973 wordt de koop gesloten. Omdat de boerderij direct naast het in dustrieterrein is gelegen, mag hij de grond niet kopen. Hij moet er rekening mee houden dat de grond teruggenomen kan worden voor uitbrei ding van het industrieterrein. Deze onzekerheid is een belemmering om in het bedrijf te inves teren. Modernisering wordt uitgesteld. Toch be zorgt het industrieterrein hem ook een voordeel. Het kanaal moet verbreed worden om een keer punt te maken voor de schepen. Daarvoor moet Arie 150 are land afstaan. Ter compensatie krijgt hij 8 hectare land extra in pacht. Oudste zoon Nan heeft geen interesse in het boerenbedrijf. Na zijn studie gaat hij bij het Ka daster werken op de afdeling automatisering. Marco heeft aanvankelijk wel plannen om boer te worden. In het begin werkt hij twee dagen per week bij zijn vader en de andere dagen bij een loonbedrijf. Daar komt een einde aan als hij vertegenwoordiger kan worden bij Agrarisch in- en exportbedrijf Beemsterboer. Arie blijft op de boerderij doorwerken tot zijn pensionering in 1999. Dan verkoopt hij de panden en koopt een huis aan de Helfrichlaan in Wieringerwerf. De boerderij aan de Industrieweg is verbouwd tot woonboerderij. Het bijbehorende land is indus trieterrein geworden. van Wieringen naar de Wieringermeer, een wereld van verschil door Marco Lont Nzn., Stroe Maartje Lont Sprenkeling (11-6-1912) en Nan Lont (22-5-1907)zijn getrouwd op 20 juli 1938. Maartje Sprenkeling kwam van Stroe waar haar ouders aan de Stroeërweg 46 een boerderij had den. Haar ouders waren Cornelis Sprenkeling (Stroe) en Elisabeth Mulder (Noorderbuurt)Nan Lont kwam van Westerklief. Zijn ouders hadden er een flinke boerderij. Dit waren Dirk Lont (Wes- terklief) en Maartje Hellingman (Den Oever). Inleiding Het is al lang geleden dat Maartje en Nan naar de Wieringermeer migreerden. Het was dicht bij maar ook ver weg. Waarom? Omdat die Wie ringermeer zo totaal anders was. De nieuwe bewoners kwamen uit heel Nederland, namen hun eigen cultuur mee en begonnen allen een pioniersleven in die grote lege ruimte met zijn moderne inrichting. Rechte kavels van 10, 20 of 24 hectare aan een stuk. Iets wat op het "Oude land", dus ook op Wieringen niet voorkwam. Ook de gebouwen waren voor die tijd heel mo dern. De bedrijfsvoering moest daar op aanslui ten. Vandaar de selectieprocedure die aan de ves tiging vooraf ging. Daarover later meer. Vader Nan over lijdt in 1974, 71 jaar oud. Moe der Elisabeth verhuist daarna naar de Dr. Hoogkamerlaan, waar zij blijft wonen tot haar dood. Zij sterft in 1995 op 88-jarige leeftijd. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 20