- 15 - Enkele jaren later breekt de oorlog uit. Het Duit se leger heeft paarden nodig voor het werk bij de Wehrmacht. Daarvoor moeten sommige boeren hun paarden afstaan. Dit wordt geregeld door het Duitse gemeentebestuur. De paarden wor den betaald, de boeren moeten zelf voor vervan gende paarden zorgen. Bakker krijgt een brief dat ook zijn paarden worden gevorderd. Soldaten komen ze ophalen en Bakker ziet tot zijn schrik dat zij de paarden het randkanaal injagen en naar de overkant laten zwemmen. Hoewel Bak ker niet voor veeteelt heeft gekozen, gaat hij voor eigen gebruik een koe houden. Van de melk karnt zijn vrouw boter en maakt kaas en van het eigen graan bakt zij brood. Zo blijven de gevolgen van de oorlog voor het gezin lange tijd beperkt. Bak ker wordt lid van het verzet en krijgt daarin ook een taak. In een schelf stro op het erf worden wapens verborgen. De grond wordt bewerkt met de eg In september 1944 worden de zuidelijke pro vincies bevrijd. Het eiland Walcheren is door de Duitsers veranderd in een vesting met zware bunkerstellingen die de gehele monding van de Westerschelde beheersen. Uit strategische over wegingen besluiten de geallieerden tot inunda tie van Walcheren om de toegangsweg naar de havenstad Antwerpen open te stellen. Door be middeling van de ondergrondse komen daarna Zeeuwse evacuees op de boerderij van Bakker. Het zijn drie broers uit Stavenisse, leeftijd begin 20, die zich op Walcheren schuilhouden voor de tewerkstelling in Duitsland en die nu een ander onderduikadres nodig hebben. Met pakken stro wordt voor hen een schuilplaats gemaakt in de schuur waar ze 's nachts slapen. Oogsten met de zelfbinder Het wordt 17 april 1945. De natuur is heel vroeg dat jaar, het koolzaad staat al in bloei. De voor jaarswerkzaamheden op het land zijn in volle gang. Dan komt de waarschuwing dat de polder onder water gaat. Dit lijkt zo onwaarschijnlijk dat niemand het gelooft. De oorlog is al bijna voorbij, het Duitse leger is elders al op de terugtocht. De mannen op het land werken gewoon door. Tot zij de twee luide explosies horen die de dijk opbla zen. Ze beraadslagen wat te doen. De mannen denken dat het water de boerderij niet of nau welijks zal bereiken en besluiten te blijven. De volgende dag komt visserman CorWit, die vanaf zijn schip de situatie heeft gezien, en zegt: "Het water komt hoog, jullie moeten hier weggaan". Het gezin Bakker laat de hele inboedel staan en op de derde dag gaan ze haastig op weg. Ze zien achter op het land het water aankomen en Gee- rie hoort de kelder vollopen. Verderop zwemmen de eenden al op de weg. De brug bij de polder steiger is vernield, de paarden moeten tot over hun enkels door het water naar de Haukes lopen. Het gezin krijgt onderdak bij kassier Piet Spaan der van de Boerenleenbank. Hij woont boven de bank aan de Elft, later het Witte Kruis gebouw. De Zeeuwse jongens moeten voor de tweede keer vluchten voor het water, zij worden opge vangen door buurman Thomas ten Brinke. Na ongeveer een half jaar kunnen ze terug naar de weer bewoonbare boerderij. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 16