IETER R. Smid - Klieverweg 25, Slootdorp -11 - door Tiny Hoogschagen-Metselaar, met medewerking van mevrouw Bertie Kooy-Smid Pieter Reijer Smid wordt op 29 november 1901 geboren in de ouderlijke boerderij op Oosterland. Hij is de jongste zoon van Jan Gerbrandszoon Smid 1852-1934 en Gerritje Bakker 1855-1937. Kinderen van Jan en Gerritje: Gerbrand 1881-1956, Pieter 1882-1882, Pieter 1883-1883, Aagje 1885-1885, Aafje 1889-1971, Maartje 1891-1976 en Pieter Reijer 1901-1964. Zoals in die tijd vaak voorkwam was Jan Smid naast boer ook schipper. Zijn twee zonen maken een keuze, oudste zoon Gerbrand wordt visser, Pieter Reijer wordt boer. Pieter en Alie gaan boeren op het gemeng de bedrijf met 40 hec tare land, dicht bij het Wieringerrandkanaal. Hun jongste dochter Gerda wordt er gebo ren. Hoewel nu wo nend in een andere ge meente, blijven zij zich Wieringers voelen. De kinderen gaan over het witte bruggetje naar de Openbare Lagere School aan de Elft. Ook hun sociale con tacten blijven gericht op Wieringen. Jan Smid en Gerritje Bakker Pieter Reijer trouwt in 1926 met Alida Bakker, dochter van Sijbrand Bakker, landman, en Antje Poel. Zij gaan wonen in een huisje dat naast de boerderij gebouwd werd. In 1927 wordt hun dochter Anna Gerda er geboren en in 1928 hun zoon Jan. Als de Wieringermeer wordt ingepol derd ziet Pieter mogelijkheden om te verbeteren. Hij schrijft in om een boerderij te pachten. Als eerste boer van Wieringen krijgt hij in 1936 een bedrijf toegewezen. De boerderij aan de Akker- weg, nu 34, wordt verkocht aan Meijert Tijsen. Het gezin verhuist met paard en wagen naar de Klieverweg in de Wieringermeer. De kinderen zijn er niet blij mee en zien er tegen op om in de nieuwe, nog kale polder te gaan wonen. Annie zit huilend achter op de wagen met huisraad en ziet met betraande ogen de kerktoren van Oosterland steeds kleiner worden. In maart 1940 wordt het gezin zwaar getrof fen als hun vrouw en moeder Alie op bijna 40-jarige leeftijd over lijdt. De buren Dop- penberg bieden hulp. Pieter Reijer Smid Hun dochter Jannetje is met haar ouders meegekomen van de Veluwe. Zij wordt huishoudster in het moederloze gezin. Wederzijds naar volle tevredenheid en na en kele jaren trouwen Pieter en Jannetje. In 1943 wordt hun enig kind, dochter Alberta Nicolina (Bertie), geboren. Inmiddels is de oorlog uitge broken. Het gezin Smid meldt zich aan als pleeg gezin voor kinderen uit de stad. Mensen die in de Hongerwinter tijdens de voedseltochten aan de deur komen krijgen eten. 's Nachts kunnen ze blijven slapen op een strobedje in de koeienstal. Daaruit zijn blijvende vriendschappen voortge komen, o.a. met de families Peters en Van Oort uit Haarlem en Amsterdam. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 12