- 110 - Willem en Aaltje krijgen vier kinderen: 1. Johanna dejongh 1877-1962, trouwt met Anthonius Keijzer, landman en koopman, zoon van Pieter Keijzer en Maria Catharina Boersen. De kinderen zijn van Johanna de Jong en Anthonius Keijzer zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Jan 3. Dieuwertje 4. Luit Maria, huwt Johan Visser, koetsier te Schagen, Alida, huwt Nan Dirk Lont, landbouwer Dieuwertje, ongehuwd Pieter, overlijdt na 9 dagen Johanna, huwt Willem Kaan, slager Pieter, veehouder, huwt Ida Jaspers de Jongh de Jongh de Jongh 23 april 1879 15 augustus 1881 13 september 1883 12 november 1967 21 april 1980 13 juli 1963 Johanna en Jan worden op Oost Wieringen geboren en Nederlands Hervormd gedoopt te Oosterland. Dieuwertje en Luit worden op Westerklief geboren en Nederlands Hervormd gedoopt te Hippolytus- hoef. Willem de Jongh overlijdt in 1885, als de kinde ren nog jong zijn. Zijn weduwe Aaltje Wigbout hertrouwt op 23 januari 1887 met Jan Metselaar (1847-1926). Hij was weduwnaar van Antje de Vries (1850-1884), dochter van Pieter de Vries en Geertje Vet. Jan Metselaar, zoon van Jan Metselaar en Antje Jans, kwam oorspronkelijk van Oosterland. Zijn beroep was schipper, na zijn eerste huwelijk woonde hij met zijn vrouw en elf kinderen in Den Oever. Drie van zijn kinderen stierven zeer jong. Na zijn tweede huwelijk met Aaltje Wigbout gaat hij met zijn kin deren bij Aaltje op de Hoelm wonen. Na het tweede huwelijk van hun moeder krijgen de kinderen De Jongh nog drie halfbroers en een halfzuster: 'Afslaande naar de Hoelm, dit is een buurtschapje van vier huizen. Het dubbele woonhuis, bewoners: de fami lie Piet Bais, ook hier weer visserij en zeegras. Aan de zeekant een boerenstolpje, met veel gerief door alles te benutten als woonruimte. Geen overbodige luxe, want daar wonen nu oom Jan Metselaar en tante Aaltje Wig bout, zegt vader. Kees weet het wel: "Deer gaan we der us kieke, hoe of ze het make." "Volk!" roept Piet met luide stem. Oom Jan doet een deur open, staat stomver baasd, steekt de hand toe: "Verrek ben jij dat Piet van broer Jaap, en dat jongmens ,wie is hij? Je most deer niet staan bleven hew, hier lóópt iederien deur." De koffie was klaar, zij worden wel getrakteerd, en er was veel te praten. Maar laten wij met u lezer zo vrij zijn een blik te wijden aan dit gezin. Jan Metselaar was getrouwd geweest met Anna de Vries. Toen zij op veel te jonge leef tijd kwam te sterven, liet zij haar man vier zonen: Jan, Jacob, Piet en Nan en vier dochters: Anna, Marie, Jans en Geertje na. Hij leerde, na een poos weduwnaar te zijn geweest, de weduwe van Willem dejongh kennen: Aaltje trouwt met Trijntje Doves 5. Cornells Metselaar 1888-1983, 6. Simon Metselaar 1891-1987, 7. Dirk Metselaar 1894-1949, 8. Maartje Metselaar 1896-1940, trouwt met Simon Dekker (1892-1940) Na de inval van de Duitsers en de capitulatie op 14 mei 1940, heeft zich op de Hoelm een drama afgespeeld. In de overtuiging dat het met hen allen slecht zou aflopen, pleegden Simon en Maartje op 15 mei 1940 zelfmoord en namen ook hun twee kinderen mee in de dood. Het jongetje werd nog levend gevonden, maar stierf ook. In zijn boekje "Het Einde" deel 2, waarin C. Met selaar herinneringen uit de jaren 1900 tot 1925 be schrijft, vertelt hij hoe hij (Kees) met vader (Piet) 'op zundag een lööpke gingen maken mit mekaar en hier en deer ok effe bij de familie gingen kieken': Wigbout was in het bezit van twee zonen: Jan en Luit en twee dochters: Anna en Dieuwertje. Uit het huwelijk van Jan Metselaar enAaltjeWigbout werden drie zoons, Kees, Simon en Dirk geboren en een dochter Maartje. U zult met ons tot het getal zestien zijn gekomen. Natuur- Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 19e jaargang nr. 4 - 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 2007 | | pagina 8