We zijn net zo thuis in De Rabobank is een bank met een Rabobank PORTEGIJS B. V. WOONÊ WINKEL WESTERLAND alles DIT ALLES VINDT U AAN DE WESTERLANDERWEG TE WESTERLAND idee. Het idee dat je samen sterk m bent. De Rabobank heeft als ^1 vl vl I K 9een ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. als u Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel aan het persoon lijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn wij vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigin- -"-" 7 - gen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn - een bank die netzo thuis is in de buurt als u. AANBOUWICEUKENS BOUWONDERNEMING TELEFOON 0227-591765 m b r tegel handel DINGJAN ZIM. w TELEFOON 0227-591544 593733 voor uw complete woningrinrichting Telefoon 0227-591381

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 32