Men schildersrekening - 107 - van G. Bays d.d. 20-7-1934 Aan de Evangelisasje Reobrot1) en woning Ik schilder zij tot antwoord dit Hoe moet hij wezen zwart of wit En als het immer wezen moet Zoo zal ik schrijven met ter spoed Een rekening u tonen dan Germen Baijs geboren 22-1-1868 overleden 13-10-1958 Zoon van Dirk en Trijntje Zomerdijk Ik ben die schilder wel bekend, Van mijn doen noch een flinke vent. 'k had in en om de feine Kerk Met mijn penseel geweest aan 't werk Nadat het werk geëindigd was Zo ging in naar de opzieners ras En dees hier verder dit verstaan Dat ik wenste te zijn voldaan De Heeren zijde waarde vriend Hoeveel hebt gij hier wel verdiend Ik schilder hier tot antwoord zij Ik eis voor verf en arrebij Juist zes en vijftig gld. vrijdag en twaalf stuivers nog daarbij De Heeren zijde tot mij hun aandeel Gij vraagt hier van ons veel te veel Dus eisen wij van alleding Een specifieke rekening. Evangelisatie De banken aan de voorstekant Nam ik terdege onderhand Goed afgeschrabt en goed gekwast Een paar daarvan heb ik gelast Daarvoor schrijf ik nu waarde vriend En ik meen het is verdiend Voordat geheel twee gulden maar x 2.00 U hebt het voor een beetje klaar De trap die naar het orgel leid* Deen heeft het mij laatst nog gezijd Je bent in je vak een specialist Net of ik zelve dat niet wist Ik heb al de treden schoongemaakt En zuiver door 't penseel geraakt Daarvoor schrijf ik nu in 't geheel Een vijftig, dat is niet teveel Van binnen was de kansel kaal Daarom kwaste ik hem wel driemaal Hij is nu prima, prima glad Ik dat, er wel voor over hed. Het binnenste en het trapje mee x 1.50 x 2.10 Daarom schrijf ik twee gld. twee Die goot aan huis en kerkgebouw Het was voorts mij teveel gesjouw Om met de ladder en pot smeer Te verwisselen keer op keer Van 't werk dat ik hier heb gedaan De rekening zoals men las Aldus van deze inhoud was. De Heere van de feine Kerk Zijn debet wegens schilderwerk Aan wij thans Nicolaas Palet Al wat hieronder is gezet. Reoboth (Kerkje in de Koningstraat, zie foto op de pagina hiernaast.) Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 4 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 21