Dat was toch mooi voer vader in moeder, ien matje in ien jongen. In moeder verkocht aldeur nag hoedjes, in vader klopte zaagde in meette in bouwde voort. Links: Kees en Pietje de Vries. Rechts: Trijnie de Vries Piet de Haan, een neef van moeder, die trouwt was mit Geer de Jong, die "zat in de textiel", die werrekte bij vader jaar in jaar uut, totdat hij zei: "Ik wil voer mezelf beginnen oom Cor". "Nou", zei vader "As je dat beter liekt moet je dat maar doen. Hij het ien huus bouwt, dat van Koorn. Voos woent er nou in. Toen kwam hij weer bij vader in zei: "Ik wil eigenlijk weer grèèg bij je terug komme oom Cor." "Nou, dat kon wel." zei vader. Elleke dag kwam hij mit vader te koffie drinken. Dat vonge wij gezellig. Buurvrouw Grietje kwam ok in die skilde de erepelle in die kwam ok om de koffie in só ging dat bij ongs in huus. Toen kwam de oorlog, maar wij as jonge menske hadden deer niet só veul last van. Toen we 's èves om acht uur binne weze moste kwame Lies en Wijna de iene nacht bij ongs in ik de are nacht bij hullie. Wij deden den liege of bedriege in sok soort spelletjes (in ezele). Wij heawwe een fijne jeugd had, in denke deer nag veul an weerom. - 104 - Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 4 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 18