- 100 - Capucijnerklooster uit IJmuiden dat pater Procopius niet langer gemist kan worden. Hij is nu 5 jaar in Den Oever. Er komt een pater, Jodocus Spruit geheten, oud-missionaris van China. Hij is geen erge predikant wordt erbij vermeld door de gardiaan van Nieuwe Niedorp. In 1955 wordt er een oliestook geplaatst, gemakkelijk te bedienen en groot genoeg voor deze ruim te. Er is ook een nieuwe (gebruikte) kruisweg opgesteld. Er mankeert nogal wat aan de kerk. Het oordeel van een pater was: het kerkje is armelijk, maar keurig onderhouden. Het harmonium is ver molmd en er is een zangkoortje met goede wil, maar de zangboeken zijn in treurige staat. Er wordt geschreven naar de Vereniging voor Arme kerken voor altaarlinnen en paramenten. Op 28 november 1956 hebben de koren vanwege het Ceciliafeest samenzang, er komen dan nieu we zangboeken. Op 24 december zetten Kees Boersen en Jan Klaver de kerststal en er waren 2 kerstbomen. De nieuwe pastoor die 21 oktober 1956 voor de le keer een mis opdraagt, komt uit de Willibrorduskerk aan de Amsteldijk in Amsterdam. Hij is voortdurend aan het vergelijken en verzucht dan ook in zijn dagboek: "Wat een verschil met de Amsteldijk, maar het is toch wel aar dig." Op 21 april 1957 doet hij geheel alleen de plechtigheden van de Goede Week. Het beviel hem maar matig, vooral als hij terugdenkt aan de plechtigheden in de Willibrord. 19 Mei 1957 is de pastoor 25 jaar priester. Het feest wordt gevierd in Den Oever, een mis met koren en daarna naar hotel Wiron. Apollo en de Harmonie verhogen de feestvreugde. Hij kreeg als geschenk uit Rotterdam een mooi harmonium ter waarde van 1000.--. In oktober kwam er een zending kerstlinnen, verder een albe en 4 misdienaar-superplies. De gulle gever hiervan was afdeling Beverwijk. Dan wordt er een nieuwe fundering geplaatst want de boel staat op instorten, onkosten 4000,--. En het kerkje is buiten en binnen geschilderd, geen overbo dige luxe. Nieuwe verlichting, kathedraalglas in plaats van de lelijke ramen, weer 4000.--. De onkosten mogen bestreden worden uit de verkoop van kerkeland. Hier stopt het historisch overzicht vrij abrupt. Er volgen dan nog enige losse punten: kosters: vrijwel de gehele periode was dat de taak van de familie Engel. In de oorlog haal den die nog hout uit het bos voor de kachel. Mevrouw Engel moest staande op een stoel de kachel bij vullen. koor: de dirigent was Daetselaar, een vrijgezel die in de Wieringermeer bij een boer werkte. Rini van Bleicum en Nel Engel zijn organist geweest. kerkwerk: Al voor de oorlog, zeker 45 jaar werd dat gedaan door Nel Klaver. Zij ging bij de parochianen langs om geld voor bloemen. Ze deed de was van altaar, communie en misdienaarkleden. Na enkele jaren kwam Cis van Eekelen erbij en later Jo Kaptein. Nog later de dames Maulus-Smid enVerbiesd, toen Cis van Eekelen gestopt was. Dit historisch overzicht is uitgegeven op zaterdag 12 mei 1984 toen de kerk van "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand" heropend werd. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 4 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 14