.K. wielerclub RAINING EN LICENTIE - 65 - deringen wordt noch in 1934 noch begin 1935 over de bouw van een wielerbaan gesproken. De heer Bosker doet dat kennelijk op z'n eigen terrein en onder z'n eigen verantwoording. Wel richt hij op 24 april 1936 de NV Wielerbaan Wieringen i.o. op. Hij is de enige eigenaar en op dat moment reeds weduwnaar. Als gevolmachtigde treedt op Leffert Noorden, postkantoorhouder in Hippolytushoef. De wielerbaan is dus een éénmanszaak. Na de dood van Okko Bosker in 1942 wordt de zaak over genomen door zoon Jannes, geboren in 1908, (niet te verwarren met broer Jan Jannes de voorzit ter). Deze Jannes was getrouwd met Liefke Steenhuis. In de akte van het Handelsregister staat in 1942 dat het kapitaal van Jannes en Liefke gescheiden is gehouden, maar het inkomen niet. Jannes gaat dus verder met de éénmanszaak. Ondertussen wordt er ver der gewerkt aan de wie lerbaan. In januari 1935 vergadert de club in Hotel "Centraal" te Hippolytus hoef. Er wordt gesproken over een baanlicentie. Je mag met gewone fietsen niet op de baan, maar met een kleine verandering aan de fiets lijkt dat te verhelpen. Racen op de openbare weg is verbo den. Dus moeten er licen ties komen voor nieuwe- Trainen op de Haukes met Jo Cornelese (man met pet op de voor- hngen of amateurs. Zo n grond). Voorste fietser Meindert Hoep? licentie kost 1,50. Voorzitter Bosker en secretaris Noorden zijn naar Den Haag geweest, naar de Wielren-Unie en hebben daar inlichtingen gevraagd over baanraces. Op zaterdag 9 februari 1935 wordt de eerste training gehouden voor leden van de raceclub Wieringen o.l.v. de heer Cornelese uit Arnhem. Ze brengen eerst een bezoek aan de in aanbouw zijnde wielerbaan. Uitleg wordt gegeven over de bochten en de start. Er worden trainingsritten gehouden, 's Avonds houdt de trainer een lezing over de wielersport in 't algemeen en dat vinden de aankomende racers zeer interessant. Bij de trainingen worden de spieren geoefend en er wordt gelet op de houdingen tijdens de rit. De renners krijgen ook aanwijzingen over de fietsen. Wil men zich bekwamen in de wielersport dan is goed trainen wel noodzakelijk. Zoals gebruikelijk in die tijd vindt pastoor DeWildt het noodzakelijk dat er een eigen R.K. wieler club wordt opgericht. Pastoor nodigt daarvoor uit de heer Niele, hoofdbestuurslid uit Alkmaar. Ze komen samen in lokaal Veerdig met een aantal katholieke renners. En zo wordt op maandag 18 Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 lc jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 7