kko en Jannes Bosker 0LT00IING WIELERBAAN HOMASVAER EN PlETERNEL In de Wieringermeerbode van 31 december is het jaaroverzicht over 1934 te lezen, uitgesproken door Thomasvaer en Pieternel. Daarin wordt ook de wielerbaan van Hippolytushoef genoemd: - Pieternel: O, man ik was al lang van plan Om daar eens heen te gaan. In Hyppo bouwen ze al druk Aan een nieuwe racebaan Men werkt er bijna dag en nacht In 't voorjaar, klaar misschien De Pijn en Wals, die komen dan Dat moeten we gaan zien. - Thomasvaer: Och mens wat is nu wielersport Een sport die nu wel bloeit Maar geloof 't is van korten duur Er wordt teveel geknoeid. Bij het lezen van deze regels komen wel gedachten boven over wielrennen anno 1998. Deze Thomasvaer had een voorspellende geest. Behalve de wielerbaan wordt in dit overzicht ook genoemd de nieuwe jeugdherberg te Oosterland en de "race-weg" tussen Hippo en Den Oever. Dat laatste klinkt ook bekend. Ondertussen is het januari 1935 en de wielerbaan nadert haar voltooiing. Er worden keurig boch ten ingelegd. En renners uit verschillende delen van Nederland melden zich aan om er te starten, b.v. uit Den Helder, Groningen, Sneek, Brabant en natuurlijk niet te vergeten de jongens van de race-club Wieringen. Begin mei hoopt de directie de baan te openen met sprint-, koppel-, achtervolgings-, jacht- en afvalraces. Het betonstorten gaat binnenkort beginnen. Op het terrein van Okko Bosker wordt de wielerbaan gebouwd, aan de Parklaan waar nu het mavogebouw staat. Wie was deze Okko Bosker, die vrijwel in z'n eentje het besluit nam tot het bouwen van een echte wielerbaan. Okko Bosker was geboren in 1877 en rond 1900 getrouwd met Elisabeth Koorn. Ze kregen 4 kin deren, waaronder Jan Jannes, geboren in 1905. Deze Jan Jannes werd in 1934 voorzitter van de wielerclub. Vader Okko Bosker was een markante figuur in de Wieringer samenleving. Hij had een foerage- en kunstmesthandel, nam later een drukkerij over en was aannemer. Hij maakte zich ver dienstelijk in het openbare leven door b.v. 4 kaasfabrieken op Wieringen te helpen oprichten. Hij zat in de gemeenteraad, was wethouder en loco-burgemeester en was bestuurslid van veel vereni gingen. Toen ter sprake kwam dat de geschiedenis van de wielerbaan uitgezocht zou worden, was één van de eerste dingen waarnaar gezocht werd een bouwvergunning en eventueel een bouwtekening. Die zijn dus niet te vinden. In de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en van de B&W verga- - 64 - Historische vereniging wieringen - "Op de Hóógte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 6