De prijzen bestonden uit medailles. Het was een geslaagde fïetsmiddag. In oktober vergaderde de Wielerclub weer, was ondertussen "Raceclub" gaan heten. De statuten werden vastgesteld. Voor de te ontwerpen rijbaan zijn aandelen te koop. De baan zal ongeveer 1000,gaan kosten en 1 aandeel kost 60, Het idee van de grasbaan is verlaten. Er wordt nu gepraat over een ruwe baan, zand door teer heen gewerkt. Met de aandelen loopt het goed, bijna alles is al verkocht. Er zijn 18 aandeelhouders. Er zal een N.V. worden opgericht en daarin zal de wielerclub 2 stemmen krijgen. De heren J. Does burg en J. Smid worden gekozen om zitting te nemen in de N.V. Wielerbaan. Het bestuur denkt de baan al spoedig te kunnen openen. Doch in december 1934 wordt het plan van de ruwe baan ook weer opgegeven. De heer O.J. Bosker heeft een terrein van een 1/2 ha afgeba kend en daarop zal een echte wielerbaan komen met publieke tribunes, boxen voor de renners, een consumptietent enz. Iedereen denkt dat zo'n wielerbaan in Hippolytushoef heel goed zal zijn voor het vreemdelingenverkeer. Er wordt al met de bouw begonnen en Bosker denkt 1 april 1935 ermee klaar te zijn. Aanleg Wielerbaan - 8 mei 1935 - 62 - Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 4