Bestuur Redactiecommissie voorzitter: J.J. Lont Kerkweg 11 1779 GG Den Oever tel. 0227-512329 secretaris: J. Fijnheer Verbindingsweg 1 1778 KS Westerland tel. 0227-593997 penningmeester: M.H. Smit Koningstraat 11 1777 AA Hippolytushoef tel. 0227-593237 leden: H. Braad Kon. Wilhelminalaan 14 1777 AS Hippolytushoef tel. 0227-591915 N.E. de Herder-Gorter Varkensgrasweg 3 1778 JE Westerland tel. 0227-591474 E.M. Jacobs-Hijlkema Slenk 5 1771 JH Wieringerwerf tel. 0227-602646 H.A. Panjer Gasthuisweg 19 1779 AH Den Oever tel. 0227-511406 J.K. Rienstra-Mulder Pennekrogtje 18 1777 MG Hippolytushoef tel. 0227-593847 G.J. Visser Oosterkruisweg 35 1779 XH Den Oever tel. 0227-511604 voorzitter: J.K. Rienstra-Mulder Pennekrogtje 18 1777 MG Hippolytushoef tel. 0227-593847 leden: N. Fijnheer-Rotgans Verbindingsweg 1 1778 KS Westerland tel. 0227-593997 E.M. Jacobs-Hijlkema Slenk 5 1771 JH Wieringerwerf tel. 0227-602646 B. Modder-den Drijver Koningstraat 41 1777 AA Hippolytushoef tel. 0227-591560 W.E.A. van Tol Zuiderzeestraat 1 1779 BN Den Oever tel. 0227-511830 J.C. Zwarts-Schutte (lay-out en typewerk) Zandburen 31 1777 CP Hippolytushoef tel. 0227-592154 Lidmaatschap Historische Vereniging Wieringen: 25,— per jaar Bankrekening: Rabobank Wieringen Rek. nr. 37.03.31974 Bankgiro: 295861 Voor copij en/of mededelingen s. v.p. contact opne men met de redactie. ISSN: 1386-906X Drukkerij Steenman bv - Oostzvoud

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 2