N DE OORLOG Okko Bosker Deth Klink vertrekt vol goede moed naar Milaan. Hij is immers niet kansloos geacht om wereld kampioen te worden. Hoe anders pakt 't uit. De dreiging van de 2e wereldoorlog gooit alle aspira ties in het honderd. In grote haast moet Deth Klink met vele anderen Milaan verlaten om in Nederland soldaat te worden. De mobilisatie en de oorlog zorgen ervoor dat zijn wielercarrière een ontijdig einde vindt. Hij blijft na de diensttijd nog wel professional en zijn startgeld is in de loop der jaren opgelopen van 25. - naar 150. - maar het spectaculaire winnen is voor Dethmer Klink verleden tijd. Misschien heeft hij in de diensttijd niet de gelegenheid gehad goed af te trainen. Hij doet tijdens de oorlog wel mee aan diverse wedstrijden en wint soms ook nog wel. In ieder geval wint hij in 1947 nog een wedstijd op de wielerbaan in Hippo, maar volgens de krant hoort hij dan bij de "goede middenklasse". Je zou denken dat in de oorlog het wielrennen helemaal heeft stil gelegen. Welnu, in ieder geval niet op Wieringen. Natuurlijk niet zulke schitterende wedstrijden als voor de oorlog, maar mannen als Derksen, Pronk en Van Vliet reden hier o.a. in 1943 nog rond. De Wieringer Courant meldt b.v. dat op 30 mei 1943 Arie van Vliet, Jan Derksen en Jef van de Vijver hun krachten komen meten in een omniumwedstrijd. Er is dan ook nog een koppelwedstrijd over 70 km met 7 koppels: Arie van Vliet - Deth Klink Jan Derksen - Kees Bakker Piet Evers- Pronk v. d. Vijver- Hopstaken Groeneivegen - Remkes Peeters -Arie Vooren Teun Ooms- J.P Deijkers Dit is het "puikje van de Nederlandsche baanren ners". Cor Bosker, de broer van Okko, is in de loop van de jaren gaan optreden als een soort "spreekstal- meester". Maar Okko Bosker heeft dat verder niet meer meegemaakt, want hij overlijdt in 1942. De zaak gaat dan over naar zijn zoon Jannes Bosker. Op Hemelvaartsdag 1944 is er veel activiteit op de wielerbaan. Dan rijden alle goede renners ook weer mee, maar wat opvalt is het onderdeel "Eigenkracht wedstrijden over 4 km." Jan Jaap van Rijn wordt win naar in 6 min. 19 sec. Nummer 2 is Hennink. De heer Ouwens uit Den Helder, die rond 1944 onge veer een jaar vanuit Den Helder op Wieringen was geëvacueerd, herinnert zich deze wedstrijden nog heel goed. Hij kan de namen van de renners nog zo opnoemen. De wedstrijden op de wielerbaan zorgden in de oorlog voor veel vertier. Mm - 84 - Heden overleed, tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootva der, de heer (Wed uwnaar van Elisabeth Koom), Wethouder der Ge meente Wieringen, in den ouderdom van 64 jaar. Zijn eenvoud en goedheid was ons tot voorbeeld. G. DE HAAN-Bosker. P. C. DE HAAN. J. J. BOSKER. T. BOSKER-Bakker. Js. BOSKER. L. BOSKER- Steenhuis. T. DE GRAAF— Bosker. P. DE GRAAF. en Kleinkinderen. Wieringen, 7 Juli 1942. De teraardebestelling za 1 plaais hebben Vrij dag a.s., des namid dags 2 uur vanuit de N.H, Kerk te Hippoly- tushoef. r~M Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 26