aar Milaan Milaan °aar Klink vol an j V°lS,rekt nietkansl00sl - 81 - De aanwezigheid van een wielerbaan op Wieringen zal vast meegewerkt hebben aan de successen van Dethmer Klink. Natuurlijk wordt Deth (zoals hij op Wieringen genoemd wordt) ook gehuldigd na het behalen van dat kampioenschap. Voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie volgt hij met de lauwerkrans om de schouders met zijn vader en moeder in een open auto. Ze gaan naar de grote zaal van Cinema De Haan. Er volgen zo'n 1200 man, die zich tot in de nokken van de bioscoop zaal vestigen. Toespraken, bloemen, een gouden horloge van de burgerij, van zijn buren een reisne- cessaire en een portefeuille: Deth ondergaat 't allemaal met een natuurlijke rust die hem eigen is. En aan de hem toegestuurde post is te zien hoe bekend hij was. Dethmer Klink met zijn ouders tijdens de inhuldiging (chauffeur Jan Bruul Pzn) Dethmer Klink is nog maar nauwe lijks bekomen van de huldiging als Nederlands kampioen of hij moet zich klaar maken om naar de wereldkam pioenschappen in Milaan te gaan. Die zullen worden verreden van 26 augus tus tot en met 3 september 1939. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 23