sche Vereniging een map raadplegen met een aantal verslagen van wedstrijden uit de Wieringer Couranten. Behalve medailles en geldprijzen waren er ook regelmatig prijzen in natura. Zo stelde mevrouw Kolff, echtgenote van de toenmalige burgemeester, een baantube (fietsband) beschikbaar. Het abonnement op gratis knippen en scheren van coiffeur Alb. Schmitt is al genoemd. Door rijwielfa- briek Mol, hier vertegenwoordigd door rijwielhandelaar P. Kreijger, werden Mol-shirts beschikbaar gesteld. Ook een keer een rijwiellamp. Een blik kerstkransen behoorde ook tot de te winnen prij- Rechts:Jb. Kuiper Foto onder: Sprintkampioen schap 1937. 1. J.P. Kreijger, 2. J. Derksen, 3. J. Pronk - 78 - Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - lle jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 20