[ekende namen en rijzondere prijzen IELRENNERS VAN OVERAL Dat er niet alleen hard gereden werd, blijkt uit het volgende. Op die avond is er een kunstrijder. Die rijdt met 4 stoelen in de mond een rondje. En dat is toch ook een prestatie. De eerste keer rijden met verlichting voldeed niet erg. Een paar weken later was het aantal lampen verdubbeld, er staan er dan 12 opgesteld. Dan baadden de renners in een "zee van licht." In september 1935 waren er grote wielerwedstrijden. Daaraan werd o.a. deelgenomen door Stapensia uit Menaldum, Gaston de Bruycker uit Selsaete in België, Stehr uit Alkmaar, K. Dietvorst uit Bergen op Zoom, Van Isselt uit Klundert. Natuurlijk niet te vergeten de favorieten Klink en Kuiper. Het was gelukkig stralend weer en dan is de belangstelling overweldigend. Er worden sprintseries gereden over 3 ronden, gewonnen door Stapensia in 14 seconden. Dan is er een omnium tijdrace, één ronde vliegend, ook gewonnen door Stapensia, in 13,5 seconden. Vervolgens een omnium ach tervolging over 15 ronden, alweer gewonnen door Stapensia. Een klassement race voor nieuwelingen over 30 ronden, met 3 klassementen; alle 3 klassementen gewonnen door J.Smit. Door de firma Konijn uit Den Helder waren nog "2 palings" beschikbaar gesteld. Die won Smit ook. De volgende wedstrijd was een klassements-race voor amateurs en onafhankelijken over 50 km met 5 klassementen. Hier was de grote winnaar G. de Bruycker. Voor de Wieringers was de volgende rit belangrijk: een achtervolging over 5 km of 25 ronden tussen D. Klink en B. Dekker. Gewonnen door Klink. Volgden nog ploegachtervolging, koppelwedstrijden voor nieuwelingen, koppelwedstrij den voor amateurs en onafhankelijken. In ieder geval een rijke wielermiddag met spannende wed strijden en publiek dat waar voor zijn geld kreeg. De directie had in verband met het verongeluk ken van de Belgische Koningin Astrid de Belgische vlag halfstok gehangen. Een sympathiek gebaar naar de Belgische deelnemer. Natuurlijk zijn op Wie- ringen de namen bekend van Klink, Kuiper, Kreij- ger, Korshuize, Ottens, Deijkers, Meijer, Lont, Wachendorff van Rijn en nog veel anderen. Maar ook belangrijke Neder landse renners als Pronk, Derksen, Schulte, Peijnen- burg, Slaats en Wals reden op de Wieringer wieler baan. Wie hier meer over wil weten, kan in de bi bliotheek van de Histori- - 77 - „DE PJJü' EN KUMCfiÏELBEN EEN WEDSTRIJD IN.PLATVALLEN Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 19