ERLICHTE BAAN Op de laatste bladzij volgt: De betekenis der lijnen op de baan De lengte der baan is 200 m, gemeten aan de onderkant der zwarte lijn, die zich dicht aan den bin nenkant der baan bevindt. De roode lijn is aangebracht ter bepaling van de grens, waarbinnen men geen andere renners mag passeeren, indien deze laatsten op of binnen de roode lijn rijden. De offi- cieele naam van de roode lijn is "Roode Streep". De baan wordt steeds naar links bereden. De BREEDE ZWARTE DWARSLIJN vóór de overdekte tribune is de EINDSTREEP; de zwarte dwarslijn aan de overzijde van de open tribune is juist een halve baanlengte van de eind streep verwijderd. De overdekte tribune -14 april 1936 Tijdens trainingsritten eind augustus 1935 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de electrische verlichting. Die trainingsritten zijn wel meteen ook wedstrijden. Op deze donderdagavond doen er renners mee van D.O.K. Den Helder, West-Friesland, Schagen, Alcmaria-Victrix, Kennemerland, D.T.S. uit Zaandam en één renner uitWorkum. Dit is de eerste wedstrijd voor amateurs waar D. Klink aan heeft deelgenomen en hij wint meteen. De firma Homan uit Alkmaar had 10 koeken beschikbaar gesteld voor de renner die 1 ronde uit liep en dat deed Klink. Hij wint dus de koeken. Hij krijgt bovendien van enige sportliefhebbers en bloemenmagazijn Posthumus bloemen aangebo den. Met een prachtig boeket en onder een daverend applaus rijdt hij een ereronde. - 76 - Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hóógte'1 - 1 lc jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 18