V1ELERBAAN „WIERINGEN" OPFTCËEL PROGRAMMA PRIMA CONSUMPTIE BILL/JKP PRUCPN BEZOEKT T'JDENS DE PAUZE HET RESTAURANT PRIJS lO CENT Programmaboekje Holland - België - 72 - I Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1999 | | pagina 14