VERZICHT VAN DE KOSTEN - 69 - Overzicht der kosten wielerbaan Wieringen" Arbeidsloon uitgegeven tot 14 juni 1935 Nog uit te geven arbeidsloon Sociale kosten Bepleistering Architect 70 m3 a 3. - incl. transport Basaltslag 10 m3 Grint 125 m3 a 3. - incl. transport Zand 65 m3 a 1.80 Cement 55 ton a 14.50 280 stuks palen a 0.50 (afrastering) Geleverd hout Smidswerk met diverse materialen Puntdraad en harmonicagaas - Plaatijzer Huur dragline, 200 m spoor, kranen, betonmolen, compressor Aanleg waterleiding provincie Waschbakken Roosters Septitank Draineerbuis, vracht, put en betonbuizen Inrij hekken Walshuur Wapeningsijzer Diverse materialen, binddraad, spijkers, waterleidingbuis, carbolineum, papier, velpen, teer, linnen e.d Waterclosets Rk:h«d (niet te lezen) Schilder Lichtaanleg P.E.N Uitvoering en administratie, onvoorzien Landaankoop Overzetkosten 1 Restaurant Geluidsinstallatie J 3200.- 800.- 400.- 275.- 150.- 210.- 50.- 375.- 117.- 797.50 140.- I 500.- 1 228.- 1115.- 17.40 65.- 20.- 54.- 194.37 80.- 32.- 750.- 296.55 57.- 21.- 1000.- 61.50 600.- 13863.30 6136.70 20000.- O r- i-H <N 00 <i Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 1 le jaargang nr. 3 - 1999

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1999 | | pagina 11