Verhooging. hun scheerprijs 1135 Waar nu het Schoenenhuis staat, was de zaak van Frans Lossie. Een zeer bekende dorpsfiguur Zijn hoofdberoep was schoen- en tuigmaker, doch daarbij oefende hij ook het beroep van herenkapper uit. Met de kermis verzorgde Frans met zijn dochter Trijntje in een bepaald café de dansmuziek, hij op de viool en de dochter op de piano. De schoenmaker-kapper had wel een unieke administratie.Op een grijs geschilderde plank in de kapsalon stonden een aantal zogenaamde witte "skuutkommem"Op deze kommen waren etiketten geplakt met de opschriften: "Scheren, knippen, tuigleer, reparatie schoenen, vioolsnaren enz. De diverse ontvangsten werden netjes in de verschillende kommen gestort en eens in de week werden de contanten geteld en genoteerd. De voorloper van een modern kasregister. Ondergeteekenden zijn, wegens de da- gelijksche verhooging van grondstoffen ge noodzaakt te bepalen op 7 cent. F. LOSSIE. HARDER. Links het gebouwtje waar de boeven in werden opgesloten. Dan het oude waaggebouw, dan woonhuis-winkel-scheersalon van FRANS LOSSIE.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1998 | | pagina 9