Mifhebfetis van HUI! CU Linnentijk Wed. C. de Wit 1133 Ook handelde Kat in schelpvis, zoals alikruken en wulken. Naast Kat de winkel in huishoudelijke artikelen, kruidenierswaren enz. (boekhandel Bosker) van Jb.Lont, in de volksmond Jaap van Gert en bij de schooljeugd Jaap Zuurtje. Even verder weer de winkel van Trijn Hennink (huis Jan Peters), handel in galanterieën en speelgoed. Met de kermis stond zij met de Noordhollandse kap op in haar "kraam", gebouwd voor haar winkel, waar haar sjoelbak vooral bij de jeugd zeer in trek was. Weer verderop de winkel van wed. De Wit (Hongdebet). Deze vrouw verkocht ook alweer manufacturen, vooral zijden petjes en rode zakdoeken waren haar specialiteit. Daarnevens verkocht zij koolrapen en winterwortelen. Een speciaal artikel van haar was kaasstremsel voor de toen nog zelf kazende boeren en zoute haring. Ook ging deze weerbare vrouw geheel Wieringen over met haar twee honden bespannen hondekar om haar waren aan de man te brengen, vandaar "Hongdebet". Elisabeth Wigbout Wed.De Wit 1844 - 1928 "Hongdebet" voor bedden, peii'ens en kussens. Prijs zoo laag als vroeger. VEEREN vaiai 90 cents, alsook lapok. Boddenzakken. dekensbont steeds voorracïg. Doet uw vrordeel bij H.-toef Wieringen. I 3-s.iyn- Wij hebben opnieuw ontvan gen, Pijn, de besto die te krygen zijn WED. C. DE WIT H.-hoef Wieringen. I igi4.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 7