1131 Verderop (mijn verhaal wordt eentonig) de kruidenierswinkel van Jn.Bakker (Jan de Blinde). Daartegenover de kruideniers winkel van Simon Numeijer en Antj e ter Keurst In de Mekkenstuinweg zetelde Jan Wigbout (Jan van Ties) wel een zeer eigenaardig type. Hij verkocht behalve kruide nierswaren ook gesmolten vet en zijn reclame hierbij was: "Best vet, Stavinga vreet 't ok". Stavinga was de toenmalige evangelist. Verder verkocht hij "woedend sterk" stopgaren. Simon Numeijer 1862-1937 Tenslotte nog de hoek van de Normerlaan,het winkeltje van P.Breet. Hij was visser en moeder de vrouw dreef een manufacturenwinkeltje. Harmen Stavenga en Maria Warringa staand: Johan opschoot: Mink

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1998 | | pagina 5